Απαγορεύεται η Λογοκρισία τής Λογοκρισίας... Νόμος απαγόρευσης κριτικής σέ κυβέρνηση, πολιτικούς καί σία... είς τήν Κύπρον.... Ό Μεγαλύτερος Δόλιος Ίππος έρχεται από αλλού... - Κατοχικά Νεα

Απαγορεύεται η Λογοκρισία τής Λογοκρισίας... Νόμος απαγόρευσης κριτικής σέ κυβέρνηση, πολιτικούς καί σία... είς τήν Κύπρον.... Ό Μεγαλύτερος Δόλιος Ίππος έρχεται από αλλού... - Κατοχικά Νεα
Ώδε γράφουμε έναν σενάριον ταινείας, κάθε ομοιότητα είναι τυχαία...

Απαγορεύεται η Λογοκρισία τής Λογοκρισίας… Νόμος απαγόρευσης κριτικής σέ κυβέρνηση, πολιτικούς καί σία… είς τήν Κύπρον…. Ό Μεγαλύτερος Δόλιος Ίππος έρχεται από αλλού…

Ώδε γράφουμε έναν σενάριον ταινείας, κάθε ομοιότητα είναι τυχαία…

Η υπόθεση διαδραματίζεται είς τήν Κύπρον οπού απαγορεύεται Λογοκρισία είς τήν Λογοκριία… Εγκαθίδρυση Τυραννοδικτατορίας μέσω «δημοκρατίας» = ψευδοδημοκρατίας = τυραννοδημοκρατοδικτατορίας…

Ύστερα κατηγορούν τόν Γεώργιον Παπαδόπουλον τής «χούντας»… Οί καινούργιες γενεές θά συνηθείσουν νά μήν κρίνουν. Μέ αυτήν τήν αφαίρεση ελευθερίας οί γενεές αυτές θά ωμιλούν μόνον διά βλακώδη θέματα, θά εμβαθύνουν είς τήν φοβοδειλία καί τό παρασέβας σέ κάθε πράξη αντικανονική από τήν αμαρτωλή πόσικη κυβέρνηση…

Παράλληλα όλα προχωρούν ηλεκτρονικά… Ακόμη καί είς τά οχήματα ταξί θά πρέπει νά υπάρχει μηχανή βίζας = μίζας σέ εταιρείες καί δή βίσα = αναγραμματιστεί βίας = διά βίας… όπως θέλει η κορώνα σιώννα δρακούνα…

Τά πάντα ηλεκτρονικά τά πάντα εμβολιασμένα… Κάποιοι τό κάνουν από απερισκεψία καί κάποιοι εσκεμμένως…

Ακόμη καί εάν νικήσουμε τούς εμβολιασμούς πώς θά ζήσουμε ελεύθεροι μέ τούς πανταχού παρόντες ηλεκτρονισμούς; Διαφαίνεται ότι θά καταργηθεί τό ρευστόν χρήμα, μετά η κάρτα καί ύστερα θά κάνουν τούς ανθρώπους πιστωτικοχρεωστικές μηχανές μέ χαράγματα σέ μέτωπα καί δεξιές χείρες καί όλ’ αυτά έρχοντε γρήγορα… Γοργότερα απ’ όσον νομίζετε…

Άμα τό χρήμα θά είναι ηλεκτροφόρον σήμα πώς θά ζήσεις εάν δέν υπακούεις σέ «εκείνους» που τό εξουσιάζουν; Εάν τώρα «τούς» φοβάσαι καί δειλιάζεις σκέψου πόσον θά τούς φοβάσαι καί δειλιάζεις όταν δέν θά μπορείς νά διασυναλλαχθείς δίχως τό κρυμμένον μετρητόν χρήμα, όταν κάθε πράξη διασυναλλαγής θά γίνεται αυτομάτως Λογιστική Αναφορά καί όταν όστις αντισταθεί θά μπορούν νά τόν τιμωρρήσουν μέ κατάργηση χρήματος καί επιδόματος χωρίς νά μπορεί νά έχει πρόσβαση σέ κρυμμένον χρήμα έξω από τό ηλεκτρονικόν σύνστημα… Όταν ακόμη καί ό δισεκατομμυριούχος θά γίνει επιδοματίας καί όταν διαμαρτυρηθεί θά τού ειπεί ό υπάλληλος είς τόν οποίον θά διαμαρτυρηθεί: «πήγαινε σ’ ανωτέρους νά κάνεις τό παράπονον σού»… Καί πού θά εύρει τό δίκαιον ή «δίκαιον» τού; Είς τήν ΦΕΜΑ;… Μήπως θά μπορεί νά φωνάξει καί νά επιβληθεί είς τούς πέρα δώθε διακωμιστές/σέρβερ; Όλα θά είναι αόρατα καί τά κεντρικά γραφεία στρατικοποιημένης φρουράς…

Ευρισκόμαστε μεταξύ τού 6ου καί 12ου κεφαλαίου τής Αποκάλυψης… Εάν θά γίνει κάτι θά είναι τό προσωρινόν σφάξιμον τής κεφαλής τού θηρίου, αλλά γρήγορα θά αναρρώσει…, χωρίς νά γνωρίζουμε πόσον χρονικόν διάστημα θά διαρκέσει τό σφάξιμον!…

Εάν Λογοκρίνεις τήν Λογοκρισία, τούς πολιτικούς, τούς άδικους ευνοούμενους καί χειριστές τού συνστήματος, θά σού κοπούν οί κωδικοί προσβάσεως σέ κυβερνητικές καί τραπεζικές υπηρεσίες, άρα τέ Μπούφο θά υποκύψεις, προσαρμοστείς, υποχωρήσεις,,, γίνεις τό σκατοαμνό όχι τό θεόπνευστο αμνό;…

Εάν δέν επαναστατήσεις αυτή η κινηματογραφική ταινεία δέν θ’ αλλάξει σενάριον καί απαίσιον Τέλος!… Είσαι ήδη είς τό Τέλος καί Πληρώνεις Τέλος!…

Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ δηλαδή Ή ΤΑΝ Ή ΤΑΝ!!!!!

Ταινεία που τά γυρίσματα τής λαμβάνουν υπόψιν όλην τήν γήν….

Εάν δέν μ’ αγαπάς αγάπη τήν ψυχήν σού… Έναν μήναν ηλεκτρονικοί πειρατές Ερυθρών Σκιάδιων = RED HAT μέ πειράζουν ηλεκτρονικώς = χακκάρουν… θά επανέλθω μέ καινούργια στοιχεία… Αυτόν δήθεν δέν μπορεί νά αποτραπεί από τίς παγκόσμιες κυβερνήσεις τού κυβερνοχώρου τής κινηματογραφικής ταινείας;….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image