Από πότε πραγματικά υπάρχουν οι προυποθέσεις για να υπάρξει ο έσχατος Yιός της Απωλείας; - Κατοχικά Νεα

Από πότε πραγματικά υπάρχουν οι προυποθέσεις για να υπάρξει ο έσχατος Yιός της Απωλείας; - Κατοχικά Νεα
Η Αληθινη Εναλλακτικη Ενημερωση Της Ελλαδας

Για να διευκολυνθούμε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πως θα είναι οι άνθρωποι την εποχή του.

Γράφει ο Παύλος στην β επιστολή προς Τιμόθεο:

Β Τιμ. 3,1           Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·

Β Τιμ. 3,2                  διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζονικοί, υπερήφανοι, φιλοκατήγοροι και ύβρισται, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερόν και όσιον,

Β Τιμ. 3,3           ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,

Β Τιμ. 3,4                  προδόται, παράφοροι και αυθάδεις, φουσκωμένοι και σκοτισμένοι από οίησιν, θα αγαπούν περισσότερον τας ηδονάς παρά τον Θεόν·

Β Τιμ. 3,5                  άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όμως αρνηθή την δύναμίν της.

Β Τιμ. 3,7                  … πάντοτε ζητούν να μάθουν, δια λόγους περιεργείας και μόνον, αλλά δεν ημπορούν ποτέ να φθάσουν εις επίγνωσιν της αληθείας.

Β Τιμ. 3,13                Ανθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι.

Και εάν ισχυριστεί κάποιος πως ίσως πάντοτε διαχρονικά υπάρχουν οι προυποθέσεις ,ήτοι τέτοιου είδους άνθρωποι( παραγνωρίζοντας  την εμφανή υπερπληθώρα τους σήμερα ),ας επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Αντίδικου ,γιατί εκεί περιορίζονται σημαντικά και στενεύουν τα περιθώρια αμετάκλητα.>

Πως θα γεννηθεί ο Υπεραιρόμενος;

Γνωρίζουμε από Αγίους, από ακάθαρτη κόρη της πορνείας με απάτη ως άνθρωπος ,για   να προσομοιάσει κίβδηλα και να μαγαρίσει τον υπερφυσικό τρόπο που γεννήθηκε ο Χριστός από την Παναγία .

Δια τον τρόπο γέννησης του σχετικά αναφέρουν..:

Ο Ιππόλυτος :Κατά τον ίδιο τρόπο και ο διαβολος από μιαρά-βρωμερή γυναίκα θα γεννηθεί επί της γής.

Ο  Εφραίμ ο Σύρος: “γεννάται μεν ακριβώς εκ κόρης μιαράς, αλλά δεν αρκούταν τοιουτοτρόπως”

Ο Νείλος. :“..εις μίαν ακάθαρτον κόρην της πορνείας χωρίς σπορά ανδρός.

Ο  Σεραφείμ του Σαρώφ, με τεχνητή μεταφορά (γενετικά επεξεργασμένου) σπέρματος στην μητέρα του.

Μήπως υπήρξε παλαιότερα  τεχνικά τέτοια δυνατότητα  αποτέλεσμα της ανθρώπινης διάνοιας και τεχνολογίας ;

Όχι βέβαια !

Συρρικνώνεται λοιπόν σημαντικά ο χρόνος  και αμετάκλητα από το σήμερα και πέρα με ότι αυτό συνεπάγεται, ως σημείο αναφοράς έλευσης του αντίχριστου!

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

*Κι αν κάποιος επιμένει στην απιστία , αμφιβάλλει για το πώς  είναι δυνατόν να το γνωρίζουν μόνο Αγιοι ,έχει ‘ηδη ο Απόστολος απαντήσει και για αυτό .

.Β Κορ. 4,3          εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον,

Β Κορ. 4,4          ἐν οἷς ὁ θεός τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τον φωτισμόν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ.

Β Κορ. 4,13        ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

Β Κορ. 4,14        εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τον Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει συν ὑμῖν.

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image