Κάποιοι ανθρώποι θυμώνουν έστω καί στήν ιδέα νά πιούν ένα ποτήρι κοκακόλα αλλά μέ τερπνότητα πίνουν εμβόλια... Τά συνκευασμένα τρόφιμα είναι εμβολιασμένα... καί όχι μόνον... - Κατοχικά Νεα

Κάποιοι ανθρώποι θυμώνουν έστω καί στήν ιδέα νά πιούν ένα ποτήρι κοκακόλα αλλά μέ τερπνότητα πίνουν εμβόλια... Τά συνκευασμένα τρόφιμα είναι εμβολιασμένα... καί όχι μόνον... - Κατοχικά Νεα
Τήν δεκαετία τού 1980 πολλοί ήσαν υπερδυσαρεστημένοι γιά τίς ορμόνες σέ φάρμακα φυτοφάρμακα...

Κάποιοι ανθρώποι θυμώνουν έστω καί στήν ιδέα νά πιούν ένα ποτήρι κοκακόλα αλλά μέ τερπνότητα πίνουν εμβόλια… Τά συνκευασμένα τρόφιμα είναι εμβολιασμένα… καί όχι μόνον…

Τήν δεκαετία τού 1980 πολλοί ήσαν υπερδυσαρεστημένοι γιά τίς ορμόνες σέ φάρμακα φυτοφάρμακα…

Τά παραγωγικά φυτά απώλαισαν τές θεσπέσιες ευωδίες τούς. Παραδείγματος χάριν, η ευωδία τής απομηλοριάς/τοματιάς ίσως είναι τό ηδυκότερον άρωμα! Τό νά πρόφτασες νά μυριστείς από εκατοντάδες μέτρα, τέτοια εκτόπιση είχε, τό άρωμα τών φύλλων τής απομηλοριάς, δίχως άλλον, είναι κορυφαία επίγεια εμπειρία…

Αιφνίς από τό έναν έτος είς τό άλλον τά νέα φυτά έχασαν τό άρωμα τούς…

Μετά παρατήρησα ότι οί άνθρωποι άλλαξαν συμπεριφορά ήταν δεκτικότεροι είς τήν υποταγήν, αυτά είς τά μέσα τής δεκαετίας τού 1980… καί συνεχίστηκε μέχρι τήν σήμερον…

Μετά μάς ανακοίνωσαν τήν δημιουργία μεταλλαγμένων τροφίμων μετρώντας τήν αντίδραση μάς είς τό αδιάφορον μηδέν… Προχωρούμε είπαν, τό έδαφος είναι ανοικτόν πρός επέλαση καί κατάκτηση τούς!…

Από τά μεταλλαγμένα τρόφιμα μάς έφτασαν είς τούς μεταλλαγμένους ανθρώπους, οί οποίοι ήδη είναι έν μέρει ψυχοπνευματοσωματομεταλλαγμένοι καί επειδή δέν αντιδρούν μέ συχνότητες αντίστασης αφύπνισης η μεταλλαγή κυριαρχεί αντί νά εξοντώνεται, από τήν εσωτερική άμυνα, επίθεση καί απόρριψη τής μεταλλαγής…

Προσοχή! Από τούδε καί είς τό εξής νά γνωρίζετε ότι όλα τά τρόφιμα καί δή τά συνσκευασμένα είναι μεταλλαγμένα σέ βαθμόν καί τρόπον ώστε νά σάς αποκοιμίσουν περαιτέρω καί νά κάνουν δεκτικόν τό σώμα καί τήν ψυχολογία σάς είς τίς επιφανείς μεταλλαγές μέσω εμβολίων καί χαραγμάτων…
Μέ τά σύγχρονα τρόφιμα υπνωτίζουν τούς ανθρώπους κάνωντας τούς προϋποεθισμένους ασυναισθήτως είς τά εμβόλιμα δηλητήρια…

Προνοείστε τί θά τρώτε… Όσον φυσικότερα, αψέκαστα, αυτοπαραγώμενα, άγρια, τόσον τό καλύτερον… Καίνε δάση καί αγρούς διά νά σάς καταστρέψουν τήν τροφοσυλλεξία καί αυτόν έν καιρώ καταδίωξης ΜΑΣ, ήτοι λίαν συντόμως θά τό κορυφώνουν καί ώς Νέρωνες ενώ θά καίνε αυτοί θά τά χρεώνουν είς τούς Χριστιανούς αποστάστες από τό (αντίχριστον) κράτος!…

Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός ό Μεγαλοπροφύτης: «τά τραπέζια σάς θά είναι γεμάτα φαγητά αλλά δέν θά τρώγοντε»…

Αιφνιδίως σέ κάποιες παρτίδες τροφίμων πρίν τόν τεχνητόν υποσιτισμόν καί κατά τήν διάρκεια τού, θά πλασάρουν πολύ δηλητηριασμένα καί αποβλακωτικά παρατρόφιμα τρόφιμα… νά τό έχετε είς τά υπόψιν, παρατήρηση καί ετοιμότητα σέ όλα…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image