Ό μάγειρος που πεισματικά δέν δοκιμάζει τά εδέσματα τού είναι ύποπτος!..Ό «ιερέας» τού Σατανά Μπουρλάς Αλβέρτος εξηγεί γιατί δέν δοκιμάζει τά εμβόλια τού!... Απίστευτη δικαιολογία!... - Κατοχικά Νεα

Ό μάγειρος που πεισματικά δέν δοκιμάζει τά εδέσματα τού είναι ύποπτος!..Ό «ιερέας» τού Σατανά Μπουρλάς Αλβέρτος εξηγεί γιατί δέν δοκιμάζει τά εμβόλια τού!... Απίστευτη δικαιολογία!... - Κατοχικά Νεα
Δέν εμβολιάστηκε διά νά μήν στερήσει από κανέναν άνθρωπον τήν ευκαιρία νά εμβολιαστεί

Ό μάγειρος που πεισματικά δέν δοκιμάζει τά εδέσματα τού είναι ύποπτος!..Ό «ιερέας» τού Σατανά Μπουρλάς Αλβέρτος εξηγεί γιατί δέν δοκιμάζει τά εμβόλια τού!… Απίστευτη δικαιολογία!…

Δέν εμβολιάστηκε διά νά μήν στερήσει από κανέναν άνθρωπον τήν ευκαιρία νά εμβολιαστεί! Από «αυτοθυσία» καί «αγάπη»! Κάποιος τόν πίστεψε καί έγραψαε στά σχόλια ότι είναι πραγματικός, μπορεί νά ήθελαν νά γράψουν πλασματικός φιλάνθρωπος καί πήρε καί αρκετά «μ’ αρέσει». Μπορεί νά είναι καί υποστηρικτικά στημένον!…

Αφού είναι τόσον φιλάνθρωπος διατί τρώγει τίς μερίδες τούς καθημερινώς καί δέν τίς δίνει είς τούς πτωχούς;…

Διατί στερεί από άλλους τήν εξέλιξη μέσω τών ολετήρων επιχειρήσεων τού;…

Διατί τά εμβόλια τού σκοτώνουν, έχουν παρενέργειες, σακκατεύσεις καί υποσχέσεις μελλοντικού ανείπωτου πόνου καί τραγωδίας;…

Μήπως δι’ αυτούς τούς λόγους δέν δοκιμάζει τά μαγειρεύματα τού ώς μαγομάγειρος, όπως ανάφερε ένας άλλος σχολιαστής!…

Σέ άλλη συντεύξη τόν είδαμε νά λέγει ότι δέν εμβολιάζεται επειδή δέν χρειάζεται τό εμβόλιον, τότε διατί τό χρειαζόμαστε εμείς; Σ’ αυτήν τήν συνέντευξη μάς λέγει ότι δέν εμβολιάζεται διά νά μήν στερήσει φιαλίδια τέρατος πρός τούς άλλους, όντως πολύ μισητή αγάπη! Σ’ άλλη συνέντευξη τί άλλον θά μάς αραδιάσει…

Ό ψεύτης διαπρέπει ανάμεσα είς τούς αφελείς, ιδιοτελείς, πεπληρωμένους έν χρημάσι, συνσατανιζόμενους, βλάκες…

Εσύ διατί εμβολιάστηκες αφού αυτός που θαυμάζεις καί συνάμα παρασκευάζει τά εμβόλια δέν εμβολιάζεται;…

Δέν εμβολιάζεται επειδή έχει τό αντίδοτον είς τόν κορωνοϊόν είτε υπάρχει είτε δέν υπάρχει. Εάν υπάρχει τό αντίδοτον είναι κάτι απλόν ή καί φυσικόν, εάν δέν υπάρχει δέν χρειάζεται νά λάβει καμμία προστασία! Επειδή εσύ καί αυτός δέν είσαστε ίδιοι, εσύ πρέπει νά εμβολιάζεσαι είτε υπάρχει είτε δέν υπάρχει ό κορωνοϊός!…

Είτε είναι φανταστική είτε πραγματική ύπαρξη, εσύ τηρείς τά μέτρα, αδιαφορώντας εάν τά μέτρα επιφέρουν φανταστική ή πραγματική ή φανταστοπραγματική νόσον!… Είσαι ακόλουθος τού ό,τι διατάξει αυτός καί ό κάθε συμμάγος κακούργος όμοιος τού….

Ό ψεύτης έχει τήν διαλεκτική ικανότητα νά ισχυριστεί καί νά πείσει τούς βλάκες ότι τό ψεύδος δέν είναι ψεύδος, αλλά η αλήθεια όποτε θέλει αυτός είναι ψεύδος!… Όταν τό ψεύδος δέν τόν συμφέρει ψεύδεται ότι ενδιαφέρεται διά τούς άλλους, επειδή έχει ανάγκη προσωρινώς τήν αλήθεια!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image