ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - Κατοχικά Νεα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - Κατοχικά Νεα
Η Αληθινη Εναλλακτικη Ενημερωση Της Ελλαδας

1. Ορισμοί εννοιών

Νοημοσύνη Ανθρώπου [1], νοούμε στο παρόν άρθρο, την ικανότητα λύσεως προβλημάτων(επιστημονικά,στρατιωτικά,κ.α) ή/και την μη τυχαία επιλογή μίας βέλτιστης(optimum) επιλογής σε πρόβλημα αποφάσεως, με χρήση ενός αλγορίθμου, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει λογικές διαδικασίες, σαν την επαναληπτική(iterative) διαδικασία ερωτήσεων [Γιατί; , Διότι… , Έχει έννοια: ] για τις αιτίες που πρέπει να κατανοηθούν.[2],[3].

Αναδημοσίευση 2012

Νοημοσύνη Ανθρώπινου Οργανισμού [1], νοούμε την απόδοση σε λύση προβλημάτων του Οργανισμού(π.χ Κράτος, Ένοπλες Δυνάμεις, Πανεπιστήμια, Εμπορικοί Οργανισμοί,κ.α), με την έννοια της λήψεως βέλτιστων αποφάσεων ,χώρο-χρονικά και ανά περίπτωση, και την βέλτιστη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.

Βέλτιστη(Optimum) απόφαση [1] ,νοούμε την απόφαση εκείνη που μεγιστοποιεί την πιθανότητα για την εκπλήρωση ενός συνόλου στόχων χώρο-χρονικά και ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζει και την εκπλήρωση των περιορισμών που έχουν τεθεί στο εν λόγω σύνολο των στόχων.

Πόλεμος Καταστροφής Νοημοσύνης[ΠΚΝ] [1], νοούμε την με δόλο ή με εγκληματική αμέλεια καταστροφή μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή μόνιμα της νοημοσύνης Ανθρώπου ή/και Ανθρώπινου οργανισμού. (Ο παραπάνω πόλεμος μπορεί να γίνει σε επίπεδα φυσικού προσώπου, νομικού προσώπου, Έθνους και Κράτους. Στην βαρύτατη του μορφή νομίζουμε ότι μπορεί να φθάσει έως των εγκλημάτων της προδοσίας του Έθνους και της εσχάτης προδοσίας[4])

2.Εισαγωγή

Τα πάντα στον αισθητό μας κόσμο εξαρτώνται από τους νόμους της φύσεως, από την «τύχη» και από τις αποφάσεις των ανθρώπων και των ζώων[1].
Από τους παραπάνω παράγοντες συνάγεται ότι η ανθρώπινη σκόπιμη επίδραση σε γήινο ή εξωγήινο σύστημα, στηρίζεται στην λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση των. Ακολούθως , η κατάλληλη για τις χώρο-χρονικές ανάγκες εκλογή ενός συνόλου στόχων και η βέλτιστη επίτευξη του συνόλου των στόχων είναι βασική συνάρτηση της ανθρώπινης νοημοσύνης και της νοημοσύνης των ανθρωπίνων οργανισμών[1].

Λόγω των παραπάνω, συνάγεται ότι η καταστροφή της νοημοσύνης ανθρώπου ή/και ανθρώπινου οργανισμού, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταστροφή του ανθρώπου ή/και του ανθρώπινου οργανισμού, λόγω συνεπειών «ηλιθίων» αποφάσεων των. Επιπλέον είναι δυνατόν, ο άνθρωπος ή/και ο ανθρώπινος οργανισμός με κατεστραμμένη(σε ορισμένο βαθμό) την νοημοσύνη του να γίνει πειθήνιο όργανο που να εκτελεί, πολλές φορές χωρίς καν να το καταλαβαίνει, τις εντολές του ανθρώπου ή/και του οργανισμού που κάνει ΠΚΝ εναντίων του.

Από τα παραπάνω είναι προφανής η θεμελιώδης σημασία του θέματος της αντιλήψεως και κατανοήσεως ότι γίνεται ΠΚΝ σε ανθρώπους και ανθρώπινους οργανισμούς και ακολούθως της θεμελιώδους ανάγκης της αναπτύξεως σχετικής άμυνας στον ΠΚΝ σε επίπεδο ανθρώπων, Έθνους και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση για τον αναγνώστη/μελετητή:

Επειδή κάποιες μέθοδοι του ΠΚΝ μπορούν να ενταχθούν σε πολλές κατηγορίες, για αυτή την αιτία υπάρχει αναγκαία επανάληψη του κειμένου σε διαφορετικές κατηγορίες , για την αύξηση της λογικής πληρότητας των κατηγοριών.

Έλλειψη κινήτρων και αμοιβής κινήτρων. Αναξιοκρατία, ανηθικότητα. Έλλειψη ή καταστροφή ποιότητας γνώσεων. Καταστροφικές παραγωγές Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

3. Μερικές μέθοδοι του ΠΚΝ

Η γενική ιδέα στις μεθόδους ΠΚΝ είναι να δημιουργήσουν εμπόδια ή να μειώσουν την αποδοτικότητα της(ή των) διαδικασίας(ων) λύσεως προβλήματος(ων) στον Άνθρωπο ή/και στον Ανθρώπινο οργανισμό.

3.1 Έλλειψη κινήτρων και αμοιβής κινήτρων(έλλειψη motivation)

Όταν σε ένα οργανισμό δεν υπάρχουν κίνητρα(π.χ. οικονομική διαφοροποίηση μισθών και bonus, προώθηση στην ιεραρχία και στην κατάλληλη θέση εργασίας των ανθρώπων με τα κατάλληλα προσόντα, δημιουργία ενδιαφέροντος για την εργασία, ηθικά βραβεία, κ,α) τότε δεν δημιουργείται διάθεση για την χρήση της νοημοσύνης και για λύση προβλημάτων, αλλά προκαλείται η τάση για αδιαφορία και τεμπελιά.

Αντιθέτως τα bonus(χρηματικά βραβεία, ηθικά βραβεία, κ.α) που δίνονται αξιοκρατικά, όπως και η αξιοκρατική και αξιόλογη αμοιβή των συμβούλων, εκπαιδευτών , του επιστημονικά εκπαιδευμένου και ειδικευμένου προσωπικού, κ.α προσελκύει και αναπτύσσει το ενδιαφέρον του προσωπικού με υψηλά προσόντα και υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων. [14],[25].

Ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη απαιτούν οι περιπτώσεις που όχι μόνο δεν δίνονται κίνητρα για την ανάπτυξη της νοημοσύνης , αλλά αντιθέτως δίνονται αντικίνητρα με αποτέλεσμα την καταστροφή της νοημοσύνης(ΠΚΝ).Για παράδειγμα σε ένα Κράτος είναι δυνατόν να μεγιστοποιούνται τα εισοδήματα επαγγελμάτων «αποβλακώσεως» του κοινού{π.χ των τραγουδιστών που χρησιμοποιούν τραγούδια αποβλακώσεως όπως μίας φράσεως που επαναλαμβάνεται συνεχώς σε ένταση φωνής που προκαλεί πόνο στα αυτιά και καθιστά αδύνατη κάθε συναισθηματική ή λογική συνομιλία , το μονότονο των ποδοσφαιριστών (που ίσως σκόπιμα –ΠΚΝ- προβάλλονται πρώτοι στα ΜΜΕ, καθυστερώντας τις ειδήσεις ακόμα και για τις συναντήσεις των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πολύ υψηλά ημερομίσθια εργατών με γνώσεις μίας ή δύο τάξεων Δημοτικού, κ.τ.λ}, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται τα εισοδήματα ανθρώπων και επαγγελμάτων «υψηλής νοημοσύνης» που δύνανται να ανυψώσουν την νοημοσύνη του κοινού{π.χ άριστοι επιστήμονες με μεταπτυχιακά και άλλων διανοητικά και δημιουργικά εργαζομένων ανθρώπων}, με συνέπεια να είναι σχεδόν αδύνατο άριστοι επιστήμονες να αγοράζουν τα πανάκριβα επιστημονικά συγγράμματα που απαιτούνται στην επιστημονική εργασία των και η ποιότητα της ζωής των και η αξιοπρέπεια της διαβίωσης των να είναι πολύ υποβαθμισμένη και να στερούνται κοινωνικής αναγνώρισης, λόγω των οικονομικών περιορισμών που υφίστανται, με συνέπεια η νοημοσύνη των, η διάθεση για πρωτοποριακή εργασία και η αποδοτικότητα στην εργασία των να είναι υπερβολικά μειωμένες συγκριτικά με τις ικανότητες των. Τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μικροπρόθεσμα μπορεί να είναι ολέθρια για τα Εθνικά συμφέροντα διότι ελαχιστοποιούνται οι Εθνικές ικανότητες για την ανάπτυξη και πρωτοπορία του Έθνους στον Διεθνή και Εθνικό τομέα και ελαχιστοποιείται η ικανότητα η/και αποδοτικότητα της επιστημονικής ανάλυσης και βέλτιστης λύσης των προβλημάτων του Έθνους, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες για πλήθος μελλοντικών καταστρεπτικών συνεπειών και χαμένων ευκαιριών για τα Εθνικά συμφέροντα.

Σε Εθνικό επίπεδο νομίζουμε ότι η μεγιστοποίηση των εισοδημάτων «πηγών αποβλακώσεως» με ταυτόχρονη την ελαχιστοποίηση των εισοδημάτων των «πηγών νοημοσύνης και δημιουργικών γνώσεων» είναι ουσιαστικά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πολέμου καταστροφής νοημοσύνης και πολιτισμού, ενός οργανισμού(Εθνους,κ.α). Τούτο γίνεται ακόμα χειρότερο όταν ο λαός διδάσκεται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να χρησιμοποιεί τα «προϊόντα» και τις «υπηρεσίες» των «πηγών αποβλακώσεως» και ταυτόχρονα δεν πληροφορείται σχεδόν καθόλου(εκτός ιατρικής) για την εξέλιξη των επιστημών , τεχνολογίας και δημιουργικού πολιτισμού.

3.2 Έλλειψη ή καταστροφή δημιουργικής ιεραρχίας οργανισμών (π.χ αναξιοκρατία, ανηθικότητα ,κ.τ.λ)

Η δημιουργική ιεραρχία των οργανισμών είναι θεμελιώδης παράγων καθορισμού στο ποίες αποφάσεις θα εκτελούνται και στο να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα πού μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοση της εργασίας και των διαθεσίμων πόρων του ανθρώπινου οργανισμού.
Δυστυχώς στην πραγματικότητα υπάρχουν ζωτικά καταστρεπτικές καταστάσεις για τους ανθρώπινους οργανισμούς(Κράτος, Ιδιωτικές εταιρείες,κ.α).

Για παράδειγμα ίσως στις Κρατικές υπηρεσίες και στις Ένοπλες δυνάμεις αριστούχοι επιστήμονες ή Καθηγητές Πανεπιστημίων ή αριστούχοι στην εκτέλεση εκπαιδευτικών ασκήσεων ή υψηλά διακρινόμενοι σε πραγματικά περιστατικά δεν αμείβονται, αλλά αγνοούνται ή το χειρότερο δεν προαγάγονται στους κατάλληλους βαθμούς και θέσεις εργασίας, διότι προωθούνται άλλοι που χρησιμοποιούν π.χ φιλικές ή πολιτικές διασυνδέσεις ή δολιοφθορά ή με τις έμμεσες επιρροές από ξένα κράτη και ξένα συμφέροντα,κ.τ.λ.. Τότε καταστρέφεται η νοημοσύνη του Ανθρώπινου οργανισμού(π.χ. Κράτους, Ενόπλων δυνάμεων, κ.α) και η νοημοσύνη του Ανθρώπου(λόγω ψυχοσωματικών προβλημάτων από αδικίες, κ.α).

Κλασσικό ζωτικό παράδειγμα ΠΚΝ στις Ένοπλες δυνάμεις είναι η καταστροφή των πιο νοημόνων αξιωματικών εν τη γενέσει των, με το να γίνονται στατιστικά απλοί στρατιώτες ή υπαξιωματικοί Καθηγητές Πανεπιστημίου και αριστούχοι επιστήμονες, λόγω σχετικών διατάξεων των ενόπλων δυνάμεων που ίσως έγιναν υπό έμμεση επιρροή από ξένες δυνάμεις εκμεταλλευόμενες τα συμπλέγματα των στρατιωτικών(π.χ εγωϊσμό,κ.α). Οι συνέπειες των παραπάνω είναι καταστρεπτικές για το Έθνος και επηρεάζουν καταστρεπτικά πολλά Εθνικά συμφέροντα έως και αυτή την εδαφική ακεραιότητα του έθνους (π.χ ως συνέπεια ίσως ηλιθίων αποφάσεων ή αδυναμίας λύσεων προβλημάτων με τον βέλτιστο χώρο-χρονικά και ανά περίπτωση τρόπο σε κρίσιμες στιγμές ,κ.τ.λ)[5].
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας και των ειδικευμένων γνώσεων αλλά και των ολιστικών(globalview) δι-επιστημονικών γνώσεων, ορισμένοι άνθρωποι κρίνονται αναντικατάστατοι ,και η μη αξιοποίηση των από το Κράτος ή από Ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για το Κράτος ή την ιδιωτική επιχείρηση με το να μη ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και το Κράτος να υποστεί καταστροφές στον εσωτερικό τομέα ή/και στις διεθνείς δραστηριότητες του και η ιδιωτική επιχείρηση ίσως να οδηγηθεί σε πτώχευση.

3.3 Έλλειψη ή καταστροφή ποιότητας γνώσεων(εκπαίδευση, πληροφόρηση, κ.α)

Η χρήση εντυπωσιακών λέξεων ψυχολογικής επιρροής με ταυτόχρονη καταστροφή της ακριβολογίας στην πληροφόρηση, η περιγραφή και ο τονισμός μη ουσιωδών πληροφοριών, η απόσπαση της προσοχής σε πλήθος ασχέτων πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα να αποκρύπτονται οι αρχές και τα «κλειδιά» πληροφορίες, η μερική πληροφόρηση και η απόκρυψη της συνολικής «εικόνας» του θέματος, η μονομερής πληροφόρηση και ο αποκλεισμός της γνώσεων των πολλών απόψεων(π.χ ίσως ως μοναδική πληροφόρηση είναι κάποια εγχειρίδια του ΝΑΤΟ και σχεδόν κανένα ή ελάχιστα Πανεπιστημιακά συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά σε Εθνικές πολεμικές βιομηχανίες) είναι μέθοδοι ΠΚΝ. Ακόμα το να υπάρχουν πλήθος βιβλίων για χρήσεις προϊόντων(π.χ πληροφορικής) ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει σχεδόν ανυπαρξία βιβλίων για την κατανόηση αρχών και λεπτομερειών για την σχεδίαση νέων προϊόντων , ή η μεγάλη έλλειψη αρίστων συγγραμμάτων και η διαθεσιμότητα χαμηλής ποιότητας συγγραμμάτων που πολυδιαφημίζονται είναι επίσης μέθοδοι του ΠΚΝ.

Επίσης η πολυδιαφήμιση και ευρεία διαφήμιση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας(ΜΜΕ) {Τηλεόραση , τύπος,ραδιόφωνο,κ.α} θεμάτων αποβλακώσεως και καταστροφής νοημοσύνης(π.χ οι ηλιθιότητες της αστρολογίας, τα παιχνίδια απομνημόνευσης αχρήστων πληροφοριών,κ.α) με ταυτόχρονο τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της νοήμονος πληροφόρησης(π.χ επιτευγμάτων των επιστημών, της τεχνολογίας, της φιλοσοφίας και επιστημονικού και δημιουργικού κοινωνικού προβληματισμού, κ.α) είναι μέθοδοι ΠΚΝ κατά των πολιτών του Κράτους.

Η διδασκαλία θεμάτων με χαμηλή ή ίσως παραπλανητικής ποιότητας πληροφόρηση από βιβλία ή καθηγητές που ίσως έμμεσα επηρεάζονται, πολλάκις με άγνοια των, από τα συμφέροντα ξένων κρατών ή ξένοι σύμβουλοι σε Εθνικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κατεύθυνσηπρος την λήψη αποφάσεων(Κρατικές,Επιστημονικές,κ.α) αφήνοντας ίσως μόνο την ελευθερία στους πολίτες ή στους Εθνικούς οργανισμούς να διαμορφώσουν τις ασήμαντες λεπτομέρειες, είναι μέθοδοι ΠΚΝ.

Στην πρόοδο της επιστήμης/τεχνολογίας οικονομικά συμφέροντα είναι ίσως δυνατόν να επιτρέπουν την ευρεία διαφήμιση και προώθηση βασικών θεωριών και ιδεών προς ορισμένες κατευθύνσεις που προέρχονται απόπολυδιαφημισμένα επιστημονικά Ιδρύματα, αφήνοντας την ελευθερία των λεπτομερειών σε αυτές τις κατευθύνσεις σε άλλους , ίσως με κάποιο έλεγχο των διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έλεγχο της προώθησης των ιδεών στο διεθνές δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών το INTERNET, μέσω ίσως του ελέγχου των πιο δημοφιλών searchengines του INTERNET.

Η έλλειψη χρηματοδότησης για την δημιουργία βιβλιοθηκών και η κακή επιλογή συγγραμμάτων σε επιστημονικές βιβλιοθήκες οργανισμών είναι επίσης μία αποτελεσματική μέθοδος ΠΚΝ διότι στερεί την ποιοτική πληροφόρηση πάνω στην οποία στηρίζεται η λήψη των βέλτιστων αποφάσεων.
Η μονόπλευρη πληροφόρηση στενεύει τους διανοητικούς ορίζοντες, γι αυτό για παράδειγμα ας σκεπτόμεθα ότι από κάθε πολιτικό κόμμα ή κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο(ακόμα και από παιδί ή τελείως άσχετο με την επιστήμη μας άνθρωπο ) μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα μία καλή ιδέα, και μία καλή ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε μία πολύ επιτυχή λύση ενός προβλήματος, γι αυτό πρέπει να ακούμε με προσοχή κάθε καλή ιδέα και φυσικά να αναγνωρίζουμε και να αμείβουμε την πηγή προέλευσης της καλής ιδέας, ώστε το άτομο να ενθαρρύνεται και να συνεχίζει να μας παρέχει τις ιδέες του.

Ένα άλλο παράδειγμα μεθόδου ΠΚΝ είναι σε εκπαιδευτικές εξετάσεις(π.χ σε Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση , κ.α) να δίνονται πολύ εύκολα θέματα, οπότε οι περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκουν την σωστή απάντηση στα θέματα, με συνέπεια τότε η επιλογή των υποψηφίων να γίνεται με άσχετα κριτήρια προς τα θέματα της εξέτασης, για παράδειγμα με κριτήρια καλλιγραφίας, εύσχημον του γραπτού, ορθογραφίας, καθαρότητας της γραφής χωρίς διαγραφές και μουτζούρες και …την τύχη ποιός εξεταστής θα διορθώσει το γραπτό με σκοπό να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ ενός επιτυχούς βαθμού π.χ. 19.0 και ενός αποτυχόντος βαθμού 18.5. Η επιλογή των υποψηφίων με πολύ δύσκολα προβλήματα με μεγάλη διακριτικότητα θα διακρίνει εκείνον που έλυσε το πρόβλημα, από εκείνον που δεν το έλυσε, με αποτέλεσμα να επιτύχουν οι υποψήφιοι με ουσιώδη κριτήρια κριτικής σκέψεως ,ικανότητας λύσεως δύσκολων προβλημάτων και επαρκών γνώσεων. Ας θυμηθούμε ότι οι μεγαλύτερες διάνοιες των θετικών επιστημών ήταν κακογράφοι και ατημέλητοι στην γραφή με συνέπεια σε ένα εξεταστικό σύστημα με πολύ εύκολα θέματα θα κατατασσόντουσαν ίσως στην κατηγορία των αποτυχημένων υποψηφίων, διότι άλλοι υποψήφιοι(που και αυτοί έλυσαν τα πολύ εύκολα προβλήματα) θα υπερτερούσαν στα άσχετα δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής.

Πρέπει βέβαια να είναι προφανές ότι οι μελλοντικοί επιστήμονες με υψηλή δημιουργική νοημοσύνη και γνώσεις είναι το θεμέλιο της μελλοντικής ευτυχίας του Έθνους , διότι έτσι μεγιστοποιείται ο ανθρώπινος παράγων για την λήψη βέλτιστων χώρο-χρονικών και ανά περίπτωση αποφάσεων στις δραστηριότητες του Έθνους.

3.4 Καταστροφικές παραγωγές Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας(ΜΜΕ)

Τα ΜΜΕ χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενημέρωση και την διασκέδαση του κοινού. Όμως πρέπει να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια και στις δυο παραπάνω δραστηριότητες υπό την έννοια της προστασίας της νοημοσύνης, της ψυχοσωματικής υγείας των ανθρώπων και του Δικαίου. Η δε ποιότητα της διασκέδασης να είναι ποιοτικά ανώτερη σε ανθρώπινο πολιτισμό, σε σύγκριση με την ζωώδη συμπεριφορά και τα ζωώδη ένστικτα. Στην ενημέρωση από τα ΜΜΕ στην πλειονότητα γίνεται ΠΚΝ με το να μην παρουσιάζονται τα σημαντικά και ουσιώδη γεγονότα, υπό την έννοια των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά με το να παρουσιάζονται σε μακρύτατο χρονικό διάστημα ασήμαντες λεπτομέρειες, με πολλάκις κρυμμένη την ουσία των γεγονότων, με συνέπεια το κοινό να παρακολουθεί την «ενημέρωση» επί μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να καταλαβαίνει τι πραγματικά έχει συμβεί, αλλά να υφίσταται μόνο συναισθηματική επιρροή υπό την μορφή θεατρινισμών, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται η κριτική σκέψη και η νοημοσύνη του τηλεθεατή,ακροατή και αναγνώστη.

Οι ειδήσεις των ΜΜΕ αναφέρονται σχεδόν πάντα(στατιστικά) σε τρομακτικά και δραματικά γεγονότα, με σχεδόν πλήρη έλλειψη ανακοινώσεως ευχάριστων γεγονότων ή ανακοινώσεων επιστημονικής προόδου(εκτός της ιατρικής), με συνέπεια η αντίληψη της πραγματικότητας του κοινού σημαντικά να παραμορφώνεται σχετικά με την πραγματική εικόνα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αδιαφορία και τεράστια ανοχή για μεγάλα κακουργήματα και εχθρότητα προς τον άγνωστο άνθρωπο με συνέπεια να συμβάλει στην κοινωνική απομόνωση του ανθρώπου και σε κοινωνικά προβλήματα που υποβαθμίζουν σημαντικά την αποδοτικότητα της χρήσεως της νοημοσύνης. Η απόδοση της ανώτερης νοημοσύνης σημαντικά αυξάνει όταν το κοινωνικό της περιβάλλον είναι δημιουργικό με την έννοια της δημιουργικής οικογένειας, της Δικαιοσύνης και της δημιουργικής ηθικής(π.χ διδάγματα της Χριστιανικής Θρησκείας).

Μια άλλη μέθοδος ΠΚΝ που χρησιμοποιείται από τα ΜΜΕ είναι οι παραγωγές και οι διαφημίσεις σε μεγάλη συχνότητα να παρουσιάζουν αστρολόγους,μάγους και άλλους «τσαρλατάνους-απατεώνες» που αποβλακώνουν το κοινό, εκμεταλλευόμενοι ζωτικά συναισθηματικά προβλήματα κυρίως των γυναικών, αλλά δυστυχώς παρόμοιες ηλιθιότητες έχουν επιχειρηθεί να αποβλακώσουν μέχρι…πιλότους αεροπλάνων(π.χ με την μέθοδο των βιορυθμών), δημιουργώντας έτσι καταστρεπτικά προβλήματα λόγω των προλήψεων, με το να τους προκαλείται έτσι κακοτυχία, επειδή ψάχνουν να την βρουν, με το να συσχετίζουν ΑΣΧΕΤΑ γεγονότα με αυτά που αναμένουν από τις προλήψεις τους.

Μία άλλη μέθοδος ΠΚΝ είναι τα τηλεπαιχνίδια που τονίζουν υπέρμετρα την χρήση της απομνημόνευσης σε άχρηστες γνώσεις και αποκλείουν την χρήση της κριτικής και της νοημοσύνης και αμείβουν με βραβεία την άχρηστη γνώση.

Μια άλλη συνέπεια της τρομοκρατίας που προωθούν τα ΜΜΕ είναι ότι τρομοκρατούν τον πολίτη και έτσι τον κάνουν πιο επιρρεπή στον έλεγχο που τα ΜΜΕ επιβάλουν στατιστικά στην σκέψη(π.χ τι θέματα θα συζητά και τι θα ενδιαφέρεται το κοινό, κ.τ.λ) και στην συμπεριφορά του κοινού(άμεσες ή/και έμμεσες επιρροές από φίλους, διαφημίσεις και σαπουνόπερες(classicalconditioning-IvanPavlov) για το τι να πράξουν και το τι αμείψουν(operantconditioning-Skinner), με αποτέλεσμα το κοινό, στατιστικά, να συμπεριφέρεται σαν «ρομποτάκι» «τηλεκατευθυνόμενο» από τα ΜΜΕ. Με αυτή την μέθοδο του ΠΚΝ μειώνεται ,στατιστικά, σημαντικότατα η νοημοσύνη και τα δημιουργικά ενδιαφέροντα του κοινού. Οι συνέπειες είναι σημαντικότατες μακροπρόθεσμα για τα Εθνικά συμφέροντα, διότι μελλοντικά δεν θα υπάρχουν ευρέως διαθέσιμοι άνθρωποι υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων για να παίρνουν τις βέλτιστες αποφάσεις στα πολύ δύσκολα και περίπλοκα προβλήματα που θα δημιουργούνται με την ταχύτατη και ίσως ανεξέλεγκτη, σε κάποιες συνέπειες της, εξέλιξης των επιστημών, της τεχνολογίας , και των διεθνών σχέσεων.

Επιπλέον η συνήθης άρνηση στο να πληροφορήσουν το κοινό για σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις(εκτός της ιατρικής) καταστρέφει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της διανόησης και της νοημοσύνης του κοινού,με το να στερεί στους πολίτες την δυνατότητα να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και συζητήσεις σε επιστημονικά θέματα και σχετικούς νοήμονες προβληματισμούς, με συνέπεια η νοημοσύνη και η ποιότητα των γνώσεων του κοινού να κρατείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αντιθέτως τα ΜΜΕ έχουν διαμορφώσει πρότυπα για τα «όνειρα» της νεολαίας με σκοπό την μίμηση των ποδοσφαιριστών,τραγουδιστών «σκυλάδικων τραγουδιών και ανήθικων ηθοποιών, αντί η νεολαία να ενθαρρύνεται και να θαυμάζει διακεκριμένους ανθρώπους της επιστήμης, της δημιουργικής νοημοσύνης & διανόησης και του δημιουργικού πολιτισμού .

Οι παραγωγές των ΜΜΕ είναι δυνατόν να επηρεάζουν την αντίληψη του κοινού[26], με την έννοια ότι τα ΜΜΕ μπορούν να κάνουν διαχείριση της αντίληψης (perceptionmanagement) του κοινού ,διότι του υποβάλουν πιθανές ερμηνείες που είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα των συγκεκριμένων παραγωγών των ΜΜΕ. Για παράδειγμα τα υπέρμετρης βίας και τρομοκρατίας φιλμ των ΗΠΑ στατιστικά αυξάνουν την πιθανότητα μια συμπεριφορά ή/και ένα γεγονός να ερμηνευθεί από την αντίληψη του ανθρώπου ως απειλητικό .Εάν ο άνθρωπος ζεί σε ένα διαρκές απειλητικό περιβάλλον(που μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της βίας και τρομοκρατίας των ΜΜΕ) τότε μειώνεται σημαντικά η ικανότητα του για πολύ μεγάλη πρωτοτυπία(creativity) και για λύση πολύ περίπλοκων προβλημάτων, δηλαδή υφίσταται ΠΚΝ που μειώνουν σημαντικά την απόδοση της χρήσεως της νοημοσύνης.Οι επιδράσεις των ΜΜΕ στην λειτουργία της αντίληψης του κοινού μπορεί να είναι καταστρεπτική για την νοημοσύνη του ανθρώπου, διότι μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ερμηνείες γεγονότων και συνεπώς σε λάθος ορισμό προβλήματος, με αποτέλεσμα να δοθούν λάθος ή παραπλανητικές «λύσεις» στην «πραγματικότητα» που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, και βάση αυτής (της υποκειμενικής πραγματικότητας) να παίρνει αποφάσεις, συνεπώς τα παραπάνω είναι μία μέθοδος ΠΚΝ.

Στην σύγχρονη μας εποχή μια άλλη διεθνής μέθοδος ΠΚΝ είναι ο έλεγχος του διεθνούς δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών INTERNETμε τις πιο δημοφιλήςsearchengines(προγράμματα έρευνας) σαν τα Yahoo, Altavista,Lycos, Netscape, Microsoft, κ.α στα οποία δίδεις λέξεις «κλειδιά» και σου βρίσκουν τις σχετικές διευθύνσεις όπου υπάρχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις λέξεις κλειδιά που έχεις δώσει . Οι πιο δημοφιλήςsearchengines(όλες στις ΗΠΑ) φαίνεται ότι συνεργάζονται για να ελέγχουν την αναζήτηση των πληροφοριών από το INTERNET όπως για παράδειγμα αναφέρεται στο παρακάτω περιστατικό:

Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου έχει αναπτύξει την επιστημονική θεωρία

«Θεωρία εξέλιξης ενός νοήμονος οικοσυστήματος» που σημαντικά τροποποιεί την θεωρία εξελίξεως(ενός οικοσυστήματος) του Δαρβίνου για να ισχύει στην σύγχρονη μας εποχή της υψηλής νοημοσύνης/γνώσεων και τεχνολογίας. Η θεωρία αυτή δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό των ενώσεων των Ολλανδών και Γάλλων Θεωρητικών Βιολόγων το “ActaBiotheoretica”, 45(2),June 1997, p. 181-182 και υπάρχει και η σχετική διεύθυνση του συγγραφέως στο www.ncmr.gr/Kondylakis.html.

Η Θεωρία για την εξέλιξη του νοήμονος οικοσυστήματος έχει σημαντικές επιδράσεις στην Βιολογία,Νοημοσύνη,Κοινωνιολογία,Ηθική,Θρησκεία,Φι λοσοφία, Οικονομία, Ψυχολογία και γενικότερα σε πολλές επιστήμες και στην τεχνολογία, με συνέπεια να θεωρείται ζωτική η ενημέρωση του διεθνούς επιστημονικού κοινού για την νέα θεωρία.

Ο συγγραφέας(που έχει κάνει επιστημονική έρευνα και στην πληροφορική) προσπάθησε 2-4 φορές σε ένα έτος(και το έλεγξε και ο ποίο έμπειρος στην πληροφορική επιστήμων της εργασίας του) να υποβάλει την διεύθυνση της εν λόγω θεωρίας του στο internet στις searchengines Yahoo, Altavista, Lycos, Netscape, Microsoft και μερικές άλλες(και μία Ελληνική) αλλά σε καμία δεν έγινε δεκτή(εκτός την Altavista) με συνέπεια μία σημαντική επιστημονική ανακάλυψη να μην μπορεί να προωθηθεί διεθνώς.

Οι συνέπειες του παραπάνω περιστατικού ίσως δεν είναι αμέσως προφανείς γι αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η έλλειψη μιας ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ searchengine που θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως συνέπεια σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις Ευρωπαίων Επιστημόνων αλλά και Ευρωπαϊκών νέων και καινοτόμων εμπορικών προϊόντων να μην μπορούν να γίνουν ευρέως γνωστά στο διεθνές κοινό, με τεράστιες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, οικονομία και άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

3.5 Καταστροφικά για την δημιουργική νοημοσύνη οικοσυστήματα εργασίας και διαβιώσεως

Είναι προφανές ότι εργασία ή/και διαβίωση σε οικοσυστήματα με π.χ δονήσεις κομπρεσέρ,ισχυρή μόλυνση καυσαερίων,ανυπαρξία επαρκούς χώρου εργασίας χωρίς τα αναγκαία έπιπλα και άλλα απαιτούμενα μέσα, ελλιπής φωτισμός,καταθληπτικός χρωματισμός ή πολύ έντονος και ερεθιστικός χρωματισμός χώρων που κουράζει την όραση και το συναίσθημα, παντελής έλλειψης δένδρων και φυτών, έλλειψη δημιουργικής διακόσμησης,έλλειψη εργονομίας και καθαριότητος στο περιβάλλον και σοβαρότατα συγκοινωνιακά προβλήματα στην προσέλευση και αναχώρηση από την εργασία(ή την οικία) σοβαρότατα υποβαθμίζουν την απόδοση της χρήσης της νοημοσύνης και της διανοητικής εργασίας.Με άλλα λόγια η δημιουργία των παραπάνω καταστάσεων είναι μία πολύ αποτελεσματική μέθοδος ΠΚΝ.

Έτσι για παράδειγμα τεράστια είναι η διαφορά (κυρίως στην λύση πολύ περίπλοκων προβλημάτων και όχι τόσο για χειρονακτικές εργασίες) όταν κάποιος εργάζεται σε ένα παλιό κτίριο στο ισόγειο της πλατείας Ομονοίας των Αθηνών και όταν κάποιος εργάζεται σε ένα όμορφο νησί της Ελλάδος ή σε ένα πευκόφυτο εξοχικό περιβάλλον σε ένα σωστά σχεδιασμένο λειτουργικά κτίριο[27]. Προφανώς τα ίδια ισχύουν για ΠΚΝ όταν ένας κατοικεί σε ένα χωρίς ήλιο υπόγειο(επειδή ως… επιστήμων δεν έχει επαρκή οικονομικά) σε αντίθεση με μία κατοικία σε μία ήσυχη νησιώτικη παραλία(π.χ ενός πλούσιου…ποδοσφαιριστή).

3.6 Καταστροφικές Κρατικές πολιτικές(γραφειοκρατία,χρονοβόρες διαδικασίες, Ρουσφετολογία, αναξιοκρατία, έλλειψη οργάνωσης,κ.α)

Είναι προφανές ότι η γραφειοκρατία εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο στην απόδοση της χρήσης της νοημοσύνης διότι προκαλεί εκνευρισμούς, υπερβολική δαπάνη χρόνου σε άσχετες και πολλάκις άχρηστες διαδικασίες και αντιπερισπασμό από την κυρία εργασία, απογοητεύσεις(ιδίως αν τα προβλήματα προκαλούνται από υπαλλήλους που εκβιάζουν για τον χρηματισμό τους) και γενικώς είναι μια αποτελεσματική μέθοδος ΠΚΝ.

Η αναξιοκρατία(π.χ λόγω φιλικών ή πολιτικών διασυνδέσεων) και η ρουσφετολογία δημιουργεί ανίκανους προϊστάμενους που πολλάκις από φόβο να μην χάσουν την θέση των, με εξουσιαστικές μεθόδους προσπαθούν να καταστρέψουν την νοημοσύνη και την διάθεση για εργασία των υφισταμένων τους(π.χ τους υποχρεώνουν(με την απειλή της απόλυσης ή με ψυχολογικές μεθόδους) σε τυφλή υπακοή διαταγών τους που πολλές φορές μπορεί να είναι μακροχρόνια ολέθριες για τον Οργανισμό(Έθνος, εμπορική επιχείρηση,κ.τλ) και ακόμα για το κοινό(π.χ σε οργανισμούς Πυρηνικών Αντιδραστήρων[13] , Γενετικής, Πληροφορικής, κ.α) και σε αποτυχίες των που οφείλονται στην ανικανότητα των, επιρρίπτουν τις ευθύνες στους υφιστάμενους των, ενώ ταυτόχρονα προωθούν και προαγάγουν χαμηλότερης απόδοσης από τον εαυτό τους υφισταμένους για να μπορούν να διατηρούν την ανίκανη εξουσία των,κ.τ.λ.). Συνέπεια των παραπάνω συνθηκών και του ΠΚΝ είναι τα αντικίνητρα που προκαλούνται για την χρήση και ανάπτυξη της νοημοσύνης, με συνέπεια άριστοι υφιστάμενοι να υποβάλουν την παραίτηση των από τον οργανισμό που εργάζονται, με αποτέλεσμα την καταστροφή της νοημοσύνης του Ανθρώπινου οργανισμού ή ικανότατοι υφιστάμενοι να παραμένουν ως άβουλα όντα προσδοκώντας μόνο την…συνταξιοδότηση των, με κατεστραμμένη την νοημοσύνη των και με ψυχοσωματικά προβλήματα λόγω των παραπάνω καταστάσεων .

Καταστροφικά για την δημιουργική νοημοσύνη οικοσυστήματα εργασίας, διαβιώσεως και μισθολογικές νομοθεσίες. Γραφειοκρατία, χρονοβόρες διαδικασίες, Ρουσφετολογία, αναξιοκρατία, έλλειψη οργάνωσης
3.7 Καταστροφικές μισθολογικές νομοθεσίες για την δημιουργική νοημοσύνη

Νομοθεσίες ,νομολογίες και αποφάσεις που ευνοούν την μεγιστοποίηση των χρηματικών αποδοχών σε «πηγές αποβλακώσεως»(π.χ. ποδόσφαιρο, επιχειρήσεις «σκυλάδικων» τραγουδιών, αγράμματο εργατικό προσωπικό οικοδομών{π.χ εργολάβους},κ.α) ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται οι χρηματικές απολαβές των «πηγών νοημοσύνης»(π.χ ειδικευμένοι ιατροί ΙΚΑ με μισθό μικρότερο μίας…καθαρίστριας, ή επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές με μισθό μικρότερο ενός…λοχία στρατού) θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος ΠΚΝ για την καταστροφή νοημοσύνης των πλέον νοημόνων και με γνώσεις, ανθρώπων του Έθνους. Η παραπάνω μέθοδος ΠΚΝ λόγω των τεραστίων προβλημάτων διαβιώσεως, αδικιών, κοινωνικής αναγνώρισης που προκαλεί στην δημιουργική νοημοσύνη και επιπλέον της αδυνατότητας της αποκτήσεως των απαιτουμένων μέσων για την εργασία των(π.χ πανάκριβα επιστημονικά συγγράμματα, κ.α.) και τον αντιπερισπασμό να ασχολούνται με άσχετες προς την εργασία των χρονοβόρες διαδικασίες λόγω ελλείψεως των οικονομικών(π.χ αδυναμία αγοράς αυτοκινήτου με συνέπεια το μεγάλο χάσιμο χρόνου στις συγκοινωνίες, εκτέλεση χρονοβόρων οικιακών επισκευών, κ.α) σε συνδυασμό με την αδυναμία(λόγω οικονομικών) να ξεκουραστούν με ποιοτική διασκέδαση, ουσιαστικά νεκρώνει την αποδοτικότητα ,δημιουργικότητα και καινοτομίες της χρήσης της νοημοσύνης. Είναι γνωστό το παράδειγμα Καθηγητών Πανεπιστημίου με διεθνή φήμη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που δουλεύουν ως…οικοδόμοι στην χώρα μας.

Επιπλέον η μεγιστοποίηση των εισοδημάτων των «πηγών αποβλακώσεως» έχει ως συνέπεια η κουλτούρα και ο «πολιτισμός» τους(π.χ «σκυλάδικα» τραγούδια, κ.τ.λ) να γίνεται Εθνική κουλτούρα διότι αυτοί έχουν τα οικονομικά για να χρηματοδοτούν την κουλτούρα τους, ενώ ταυτοχρόνως η κουλτούρα και ο δημιουργικός πολιτισμός των «πηγών νοημοσύνης» καταστρέφεται και αφανίζεται διότι οι δημιουργικά νοήμονες άνθρωποι δεν έχουν τα οικονομικά να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τον δημιουργικό πολιτισμό τους. Οι συνέπειες είναι τρομακτικές για τον Εθνικό πολιτισμό , όπου σχεδόν όλα τα ΜΜΕ προωθούν την κουλτούρα των «πηγών αποβλακώσεως» και έχει σχεδόν παντελώς εκλείψει από τις παραγωγές των ΜΜΕ ο δημιουργικός πνευματικός πολιτισμός των «πηγών νοημοσύνης» (π.χ κλασική μουσική, φιλοσοφία, διανοητικός προβληματισμός για κοινωνικά και επιστημονικά θέματα, δημιουργική Θρησκεία, σοβαρή λογοτεχνία, κ.α) και η ψυχολογική πίεση του κοινωνικά αποδεκτού, όπως διαμορφώνεται από τα ΜΜΕ, έχει αναγκάσει υψηλής μόρφωσης άτομα να προσαρμόζονται στην κυριαρχούσα κουλτούρα αποβλακώσεως των «πηγών αποβλακώσεως» που κατέχουν την οικονομική ισχύ.

Αντιθέτως είναι γνωστό ότι η τεράστια επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος του π.χ Καναδά και ΗΠΑ και οικονομικά ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών Κρατών οφείλεται στις πολύ καλές οικονομικές αποδοχές που αμείβονται οι «πηγές δημιουργικής νοημοσύνης» που με τις νοήμονες και με γνώσεις αποφάσεις των και την εργασία των βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυξάνουν την οικονομική ευημερία του οργανισμού(Κράτους,Ιδρύματος.κ.τ.λ) που εργάζονται και συνεπώς εφ΄όσον η Κυβέρνηση εφαρμόσει Ανθρωπιστική πολιτική θα υπάρχουν τα οικονομικά για να δοθούν κοινωνικές παροχές στους πολίτες του Κράτους και σε Ανθρώπους με ειδικές ανάγκες(Θαυμαστό παράδειγμα οικονομικής πολιτικής το Κράτος της Ολλανδίας).

Ο δημιουργικά νοήμων και με γνώσεις άνθρωπος βασικά χρειάζεται για να αποδώσει τα κατάλληλα κίνητρα και άμειβες κινήτρων(motivation) ,επιπλέον των απαιτουμένων προσόντων[14], οικονομική άνεση , οικοσύστημα εργασίας και οικίας για ευπρεπή και άνετη διαβίωση, ελεύθερο χρόνο, δημιουργική κοινωνική ζωή(θα μου επιτρέψετε να πώ και για δημιουργική Θρησκεία{π.χ. Χριστιανισμός} για να τον ενισχύει στις δύσκολες και απελπιστικές στιγμές της ζωής του και ως ηθική), περιβάλλον που να μην του προκαλεί εκνευρισμούς , μπελάδες και προβλήματα υγείας ,δυνατότητες για δημιουργική διασκέδαση και δημιουργική, ευχάριστη και νοήμονα πληροφόρηση από τα ΜΜΕ και άλλες πηγές πληροφόρησης.

3.8 Ψυχολογικός πόλεμος σε ανθρώπους υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων και σε ανθρώπους σε θέσεις «κλειδιά» εργασίας(π.χ επιστήμονες, διπλωμάτες, αξιωματικούς ,δημοσιογράφους ,κ.α)

Ορισμένα ηγεμονικά σκεπτόμενα Κράτη προσπαθούν να εξουδετερώσουν τους κορυφαίους επιστήμονες και ανθρώπους με υψηλά προσόντα άλλων Κρατών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των Κρατών τους, με σκοπό το ηγεμονικό Κράτος να διατηρεί την ηγεμονία του σε διεθνές επίπεδο και τον έλεγχο του πάνω σε άλλα Κράτη. Επίσης με το να εξουδετερώνει ή να περιορίζει σημαντικότατα την επίδραση των ανθρώπων που μπορούν να αντιληφθούν τις μεθόδους των ή/και των ανθρώπων που μπορούν να εξελιχθούν σε οικονομικούς, επιστημονικούς, κ.τ.λ ανταγωνιστές των επιβάλει την ηγεμονία του σε άλλα Κράτη . Αμυντικά τα Έθνη και Κράτη πρέπει να θεωρήσουν πρωταρχικό Εθνικό συμφέρον και Εθνικό Ανθρώπινο κεφάλαιο(NationalHumanCapital) τους πολίτες τους με υψηλά προσόντα, αρχίζοντας πρώτα με την ανεύρευση των από το φοιτητικό επίπεδο και μετά με το να τους παρέχουν όλα τα μέσα, την προστασία και τα κίνητρα και άμειβες κινήτρων(motivation) για την δημιουργική τους εξέλιξη, διότι από την νοημοσύνη, γνώσεις και αποφάσεις των ανθρώπων αυτών στηρίζεται η μελλοντική πορεία και ευημερία του Έθνους των, και φυσικά πρέπει να αναγνωρίζεται η συνεισφορά των για να ενισχύεται η διάθεση των για περαιτέρω δημιουργική προσφορά στο Έθνος τους και στην Ανθρωπότητα γενικότερα.

Η παραπάνω μορφή ψυχολογικού πολέμου που γίνεται από ηγεμονικό Κράτος σε ξένα Κράτη γίνεται με γνωστές ή άγνωστες μεθόδους ψυχολογικού πολέμου αλλά προσαρμοσμένες να επιδρούν σε ατομικό επίπεδο σύμφωνα με την προσωπικότητα και ψυχολογία του ανθρώπου που θέλούν να εξουδετερώσουν.

3.8.1 Μέθοδοι μειώσεως ή στερήσεως της προβολής επιστημονικής Έρευνας και πρωτοπορίας

Για παράδειγμα είναι δυνατόν ηγεμονικό Κράτος να προσπαθεί με έλεγχο των πληροφοριών(π.χ gatekeepersστις επιστημονικές δραστηριότητες και στα ΜΜΕ) και με άλλες μεθόδους να μην αναγνωριστούν Εθνικά ή/και διεθνώς σε μεγάλο βαθμό πρωτοπορίας άριστοι επιστήμονες των ελεγχομένων Κρατών ώστε να μη χάσει το ηγεμονικό Κράτος την πρωτοπορία του μαζί με τα οφέλη που του επιφέρει(π.χ οικονομικά, κύρους, ισχύος, κ.α).Συγκεκριμένα για παράδειγμα όταν αξιόλογοι επιστήμονες δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες των είναι δυνατόν να παραποιούνται θεμελιώδεις έννοιες και λέξεις, να αλλάζονται οι αριθμοί παραπομπών στην βιβλιογραφία σημαντικών ανακαλύψεων ώστε να αλλοιώνεται έτσι το όνομα , η προβολή και η πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού των, να παραποιείται το όνομα του συγγραφέως με αποτέλεσμα να μην προβάλλεται ως ο αληθινός δημιουργός της πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, να παραποιούνται λέξεις στο κείμενο ώστε να καταστρέφεται η έννοια του κειμένου, να παραλείπονται «κλειδιά» λέξεις και φράσεις ώστε το κείμενο να χάνει την αποτελεσματικότητα του, ή να κάνουν αμέσως δεκτή για δημοσίευση την επιστημονική εργασία αλλά…να αναβάλλεται για έτη η δημοσίευση της έως ότου ο συγγραφέας να πάψει να ρωτάει πότε θα δημοσιευθεί, ή να καθυστερεί για έτη η δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό έως ότου κάποιο άλλο επιστημονικό άρθρο να δημοσιευθεί με την ίδια έρευνα, ή να χάνονται (ακόμα και συστημένα) γράμματα που στέλνουν για δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό πρωτότυπο άρθρο(π.χ ογκολογίας), ή να αρνούνται την δημοσίευση πρωτοτύπου άρθρού λόγω αντικρουσμένων συμφερόντων(π.χ άρθρου που προέβλεψε τις αιτίες{π.χ ανικανότητα διεύθυνσης,κ.α} για το 3ο μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα και έχει πολύ καλή επιστημονική κριτική[13]) και συνήθως να μην δίνεται καθόλου επιστημονική αιτιολόγηση παραμόνο η απόφαση του κριτού ή αιτιολογίες στάνταρτ όπως ότι τα τυπογραφικά λάθη «οφείλονται στον «δαίμονα»του τυπογραφείου».Πολύ σύγχρονη μέθοδος για την ελαχιστοποίηση της προβολής επιστημονικών, εμπορικών και άλλων πρωτοποριακών διεθνώς δραστηριοτήτων είναι οι πιο δημοφιλείς searchenginesofINTERNETνα μην δέχονται για έρευνα και διεθνή προβολή πολλοί σημαντικές επιστημονικές πρωτοπορίες,.κ.τ.λ. Είναι προφανές ότι η στέρηση της προβολής σημαντικών επιστημονικών εργασιών και των δημιουργών τους είναι μια μέθοδος ΠΚΝ σε όφελος π.χ άλλων Κρατών που συνέχεια πολυδιαφημίζουν με κάθε τρόπο και με όλα τα ΜΜΕ τα επιστημονικά τους Ιδρύματα και τους Επιστήμονες που ικανοποιούν τα συμφέροντα των.

3.8.2 Εμπόδια στην δημιουργική εξέλιξη αρίστων επιστημόνων και στην ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Η υπερειδίκευση των επιστημόνων και η ενίσχυση της τάσης των να μην ασχολούνται με σχεδόν τίποτα άλλο επιστημονικά εκτός την υπερειδίκευση των, σε συνδυασμό με την τάση η επιστημονική έρευνα να εκτιμάται από την «ποσότητα παραγωγής»(π.χ πλήθος δημοσιεύσεων) και όχι από την «ποιότητα των ανακαλύψεων» έχει ως αποτέλεσμα τις ασφυκτικές προθεσμίες, την υπερβολική εργασία , την «στενοκεφαλιά»(στενότατη αντίληψη) σημαντικών επιστημόνων διότι ψάχνουν για το «δένδρο» και αγνοούν το «δάσος»(δηλαδή μελετούν ένα ελάχιστο τμήμα της πραγματικότητας που αντιστοιχεί στην υπερειδίκευση των και αγνοούν την «συνολική εικόνα» της πραγματικότητας) και το σπουδαιότερο αποκλείει πολύ σημαντικούς «εγκεφάλους» της επιστημονικής έρευνας από την ενασχόληση με ζωτικούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και επιστημών/τεχνολογίας λόγω ζωτικής ελλείψεως διαθεσίμου χρόνου εκτός της υπερειδίκευσης των. Τούτο είναι μία μέθοδος ΠΚΝ λόγω αντιπερισπασμού και αδιαφορίας κορυφαίων επιστημόνων για τα θεμελιώδη και τα ζωτικά προβλήματα της Ανθρωπότητας.

Μία άλλη αποτελεσματική μέθοδος ΠΚΝ για να στερούν τα Έθνη από τα οφέλη που μπορούν να έχουν από τους αρίστους επιστήμονες του Έθνους τους, είναι μετά την αποφοίτηση των από τα Πανεπιστήμια, αριστούχοι επιστήμονες αλλά και Καθηγητές Πανεπιστημίων όταν υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία να υφίστανται «πλήρη εξεφτιλισμό» της προσωπικότητας των ως απλοί στρατιώτες ή ως υπαξιωματικοί από σχεδόν αγράμματους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς ως συνέπεια των επιρροών από ξένες δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τα συμπλέγματα των στρατιωτικών(κυρίως τον εγωισμό των,κ.α) για να δημιουργηθούν οι σχετικές στρατιωτικές διατάξεις που στατιστικά οι αριστούχοι επιστήμονες και Καθηγητές Πανεπιστημίων συνήθως υπηρετούν ως απλοί οπλίτες[5].

Επίσης με την μέθοδο ΠΚΝ που το ελεγχόμενο Κράτος προσφέρει ελάχιστες οικονομικές απολαβές και κοινωνική αναγνώριση σε πηγές «υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων»(π.χ τον αριστούχο επιστήμονα,κ.α) σε συνδυασμό με τις υποτροφίες,και υψηλές οικονομικές και άλλες απολαβές που προσφέρουν ηγεμονικά Κράτη σε αρίστους επιστήμονες έχει ως συνέπεια το γνωστό φαινόμενο της «αποστέρησης εγκεφάλων(Braindrainage)»[28] από τα ελεγχόμενα Κράτη όπου οι κορυφαίοι επιστήμονες των Κρατών μεταναστεύουν για πάντα στο ηγεμονικό Κράτος(που στηρίζει την ηγεμονία του και στην αρχή «Η γνώση είναι ισχύς») όπου στο ηγεμονικό Κράτος αναγνωρίζονται ,με αποτέλεσμα τα ελεγχόμενα Κράτη να μένουν πάντα υποτελή και απλοί πελάτες του ηγεμονικού Κράτους και ανίκανα να δημιουργήσουν πρωτοπορία στις επιστήμες και τεχνολογία. Άλλη συνέπεια του παραπάνω φαινομένου της αποστερήσεως των «εγκεφάλων» του Κράτους είναι ότι στα ελεγχόμενα Κράτη οι θέσεις «κλειδιά» εργασίας και αποφάσεων καταλαμβάνονται από μετριότητες και ίσως ανθρώπους άμεσα ή/και έμμεσα επιρεπείς,πολλάκις χωρίς να το καταλαβαίνουν, στις επιδράσεις από ξένα συμφέροντα, (διότι πολλάκις δεν αναγνωρίζουν καν την ύπαρξη των που απαιτεί ικανή νοημοσύνη και σχετικές γνώσεις), με αποτέλεσμα τα Εθνικά συμφέροντα των ελεγχομένων Κρατών σε πολλές ζωτικές περιπτώσεις μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα να καταστρέφονται (ΠΚΝ ανθρώπινου οργανισμού{Κράτος}).

3.8.3 Ψυχολογικός/Ψυχιατρικός πόλεμος σε ανθρώπους υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων και σε ανθρώπους που κατέχουν σημαντικές θέσεις εργασίας

Πρωτοπορία στην επιστημονική έρευνα για τον «έλεγχο εγκεφάλου»(Mindcontrol) έχει η C.I.A(μυστική υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ), με αρχή ίσως από το πρόγραμμα της MKULTRA, από τις αρχές του 1950, και σε συνεργασία με τον πράκτορα της Καθηγητή EwenCameronτου McGillUniversity,Montrealτου Καναδά για σχετικές ψυχιατρικές έρευνες όπως την ψυχική καθοδήγηση (psychicdriving),κ.α[7],[8],[9],[12],[22],[24],[29],[30].

Μία βασική ιδέα για τον «έλεγχο του εγκεφάλου» σημαντικών προσώπων(αρίστων επιστημόνων, διπλωματών, αξιωματικών, δημοσιογράφων,κ.α) είναι στον συγκεκριμένο άνθρωπο να εκπέμπουνε (π.χ στην εργασία του, στην οικία του, στο ξενοδοχείο, στο αμάξι του, κτ.λ) στο κατώφλιο της ακοής του συγκεκριμένου ανθρώπου ,διάφορες ιστορίες, με σκοπό να μπερδευτούν με την σκέψη του και ορισμένες ιστορίες να θεωρηθούν ως δική του σκέψη ,με σκοπό να του διαμορφώσουν την αντίληψη του(perceptionmanagement) στις ερμηνείες των γεγονότων που επιθυμούν, με συνέπεια να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την συμπεριφορά του. Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τεχνικές υπνωτισμού ώστε με έμμεσες εντολές[10] και με μεταυπνωτικές εντολές για την εκτέλεση των σχεδίων τους να γίνει πληρέστερος ο «έλεγχος του εγκεφάλου» του ανθρώπου. Οι συνέπειες περιορίζονται μόνο από την φαντασία των ασκούντων τον έλεγχο στον άνθρωπο και μπορεί να φθάσουν έως προκαλούμενη «αυτοκτονία» ή καταστροφικά για τον άνθρωπο «ατυχήματα». Επιπλέον σε περιπτώσεις επιστημονικής, βιομηχανικής ή στρατιωτικής κατασκοπίας ,εκπέμποντας στο κατώφλιο της ακοής του ατόμου, μπορούν να του αποσπάσουν πληροφορίες και ιδέες ,αν δεν αντιληφθεί την προηγούμενη μέθοδο ή με τεχνικές ψυχολογίας/ψυχιατρικής να τον αναγκάσουν να συνεργαστεί μαζί τους, με το να εκπέμπουν μία ερώτηση και να του ζητούν π.χ. να κουνήσει ελαφρά το κεφάλι του δεξιά εάν η απάντηση είναι ναι ή ελαφρά αριστερά εάν η απάντηση είναι όχι .

Ακόμα είναι δυνατόν καλά μελετημένες από ψυχολόγους και ψυχιάτρους ιδέες και ερμηνείες γενονότων(που διαμορφώνουν την αντίληψη για την πραγματικότητα του ατόμου) να υποβληθούν στην σκέψη του ατόμου με τις παραπάνω μεθόδους. Για παράδειγμα μία μέθοδος επιστημονικής κατασκοπίας είναι μυστικές υπηρεσίες βιομηχανικά ανεπτυγμένου Κράτους να ηχογραφούν τις συζητήσεις κορυφαίων επιστημόνων σε χώρους όπως εστιατόρια, Πανεπιστήμια, ιδιωτικές συζητήσεις σε συνέδρια[18], η ακόμα σε οικίες, με σκοπό να κλέψουν τις καλλίτερες ιδέες και μετά τάχιστα να τις εκπέμψουν ίσως στο κατώφλιο της ακοής φημισμένων επιστημόνων στο Κράτος τους(ώστε να τις θεωρήσουν δικές τους ιδέες) με συνέπεια να επιτύχουν πρωτοπορία στην επιστημονική έρευνα , στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, στην τεχνολογία και στη οικονομία για το Κράτος τους (Σε αντίθεση με τους πραγματικούς δημιουργούς της πρωτότυπης ιδέας που πολλά εμπόδια θα αντιμετωπίζουν στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ιδεών τους). Ομοίως όπως είναι γνωστό από τον τύπο[19], τεράστιο πλήθος ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρακολουθούνται κυρίως από τις ΗΠΑ και είναι δυνατόν, μυστικές υπηρεσίες ηγεμονικών Κρατών, να κάνουν κατασκοπεία εναντίων επιστημόνων και να κλαπούν επιστημονικές εργασίες από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο INTERNETκαι επίσης να σχηματιστεί προφίλ της προσωπικότητας των και των ενδιαφερόντων τους, από κλέψιμο πληροφοριών και λέξεις κλειδιών που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες στον προσωπικό τους υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο INTERNET,όπως και από ανάλυση από ηλεκτρονικούς υπολογιστές των προτύπων της συμπεριφοράς των και ενδιαφερόντων τους από την χρήση πιστωτικών καρτών, κ.τ.λ. [17],[31]. Επίσης είναι επίσημα ανακοινώσιμο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[33] ότι τα ISDN τηλέφωνα στα σπίτια , εταιρίες και ανθρώπινους οργανισμούς μπορούν να παρακολουθούν τις ομιλίες στους χώρους των τηλεφώνων ακόμα και όταν το ακουστικό είναι καλά τοποθετημένο στην θέση του, με την εκπομπή ενός monitorsignal ,είναι τεχνητά δυνατή να γίνει η παρακολούθηση από υπηρεσίες που ευρίσκονται στην Αμερική. ‘Έτσι παραβιάζεται το ιδιωτικό και οικογενειακό απόρρητο των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών με τον χειρότερο τρόπο…

Επιπλέον σοβαρότατος και έγκαιρος προβληματισμός και σχετικά αντίμετρα πρέπει να δημιουργηθούν για την μελλοντική εισαγωγή, από εταιρίες των Η.Π.Α., λειτουργικών συστημάτων(operatingsystems) για προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο ΙΝΤΕRNET, όπου θα απαιτείται για την λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή η δήλωση των πλήρη στοιχείων του ιδιοκτήτη του προσωπικού υπολογιστού στην εταιρεία που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα και την δυνατότητα της εταιρείας ανά πάσα στιγμή να μπορεί να κλέβει όλες τις πληροφορίες(αρχεία,e-mail,mailinglists,έγγραφα,προγράμματα,κ.α) από όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον κόσμο που χρησιμοποιούν αυτά τα λειτουργικά συστήματα ή άλλα επικοινωνιακά προγράμματα του INTERNET (Browsers,cookies,e.t.c). Επίσης η παραπάνω κλοπή πληροφοριών μπορεί να γίνεται αυτόματα και η συνεχή κλοπή των πληροφοριών, από όλο τον κόσμο, να ενημερώνει συνεχώς ένα τεράστιας χωρητικότητας σύστημα διαχειρίσεως βασικών δεδομένων και φυσικά να διανέμει αυτές τις πληροφορίες όπου επιθυμούν οι βασικοί μέτοχοι και διευθυντές των εταιρειών αυτών ή/και η κυβέρνηση των Η.Π.Α.

Ομοίως θεμελιώδες πρόβλημα στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών και της αξιοπρέπειας του Ανθρώπου είναι η μελλοντική εισαγωγή της αλληλεπιδρούσας τηλεόρασης (interactiveTV), όπου όλοι οι Άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο, που θα την χρησιμοποιούν από την νηπιακή ηλικία πλήρως θα «φακελώνονται» από τις σχετικές εταιρείες και σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντα των και η προσωπικότητα των θα καταγράφονται σε καθημερινή βάση, σε χώρο-χρονική και ανά περίπτωση θεώρηση.

Στις προηγούμενες δύο περiπτώσεις (Computeroperatingsystems , InteractiveTV) , .όπως και σε άλλες περιπτώσεις , από τις εταιρείες που συλλέγουν τις πληροφορίες συντάσσεται με πλήρη λεπτομέρεια προφίλ προσωπικότητας των χρηστών που καθημερινά ενημερώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή/και έμμεση εκμετάλλευση των Ανθρώπων και Οργανισμών(Κράτη, Ιδιωτικές εταιρείες, κ.α).

Επίσης προσοχή σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή συσκευή(π.χ. τηλέφωνο, Fax, Computer, κ.α) σχεδιάζεται ή προέρχεται από τις Η.Π.Α. , διότι είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί η κυβέρνηση και ίσως και ιδιωτικές εταιρείες των Η.Π.Α να παρακολουθούν, σε όλη την υφήλιο, τις πληροφορίες που στέλνει ή δέχεται ο χρήστης λόγω του νόμου των Η.Π.Α. που υπέγραψε ο πρόεδρος Clintonτην 24-10-1994 τον “TheFBIBill” [17].

Τα παραπάνω προβλήματα είναι θεμελιώδη για τα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα και δεδομένου ότι οποιαδήποτε Διεθνή Σύμβαση μπορεί μυστικά να παραβιαστεί από Ηγεμονικά Κράτη, νομίζουμε ότι απαιτείται συστηματική και εις βάθος και πλάτος έρευνα και μελέτη του προβλήματος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης η άμυνα στις παραπάνω και άλλες σχετικές περιπτώσεις νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει με αυστηρότατη νομοθεσία και αποτελεσματική εκτέλεση της σχετικής νομοθεσίας και με ταυτόχρονη ενίσχυση Οργανισμών υπό Κρατικό και Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης έλεγχο για την δημιουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε Ευρωπαϊκό ασφαλές λειτουργικό σύστημα, ασφαλείς BrowsersofINTERNET, SearchenginesofINTERNET, ασφαλούς κρυπτογράφησης για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλων ασφαλών θεμελιωδών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει έντονα να τονιστεί ότι λόγω της υπάρχουσας[33] δυνατότητας κλοπής πληροφοριών από επιχειρήσεις και οργανισμούς των Η.Π.Α. και άλλα Κράτη με συνέπεια τεράστιας αξίας κλοπή επιστημονικών, οικονομικών, Κρατικών και άλλων πρωτοποριακών δραστηριοτήτων και του «φακελώματος» των Ευρωπαίων Πολιτών, κ.τ.λ., το σχετικό θέμα πρέπει να γίνει καλά αντιληπτό και κατανοητό από τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τύχει ύψιστης προτεραιότητας για σχετικές επιστημονικές έρευνες, μελέτες, αποφάσεις, νομοθεσία και αποδοτική εφαρμογή της νομοθεσίας , τεχνολογία και ενημέρωση των Ευρωπαίων Πολιτών, κ.τ.λ.

Με παρόμοιο τρόπο σε διπλωμάτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων είναι δυνατόν (π.χ σε μετεκπαιδεύσεις σε ξένο Κράτος,κ.α )εκπέμποντας στο κατώφλιο της ακοής των να τους εισαγάγουν ιδέες και ερμηνείες γεγονότων που το άτομο να θεωρήσει ως δικές του και να του διαμορφώνουν την αντίληψη της πραγματικότητας των(perceptionmanagement) σύμφωνα με τα συμφέροντα των ώστε τα άτομα αυτά να πάρουν τις αποφάσεις(κυρίως προς τις κατευθύνσεις) που επιθυμούν και να συμπεριφέρονται όπως αυτοί επιθυμούν. Ακόμα με την παραπάνω μέθοδο διαχείρισης της αντίληψης του ατόμου είναι δυνατόν να πείσουν με ψυχολογικές μεθόδους προσαρμοσμένες στη προσωπικότητα των ατόμων για παράλογες ερμηνείες της πραγματικότητας με σκοπό να τους τρελάνουν ή/και να δημιουργήσουν προσωρινά ψυχωτικές καταστάσεις στους ανθρώπους αυτούς.

Η παραπάνω τεχνική διαχείρισης της αντίληψης του ατόμου μπορεί να συνδυαστεί με εκπομπή μικροκυματικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία ομιλίας κατευθείαν στον εγκέφαλο του ανθρώπου(περί της επιστημονικής δυνατότητας μελέτησε π.χ. [11],[12],[15],[16],[23]) που θα κάνουν το άτομο να ακούει «ομιλία» που ίσως θεωρηθεί από τον ιατρικό κόσμο που αγνοεί τις παραπάνω μεθόδους ως παθολογική κατάσταση. Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες πήγαν με τις καλλίτερες προθέσεις και ηθική για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία στο ηγεμονικό Κράτος ή σε Κράτος ελεγχόμενο από το ηγεμονικό Κράτος και ίσως, ακόμα και χωρίς να το γνωρίζουν, έγιναν πειραματόζωα για οικονομικά ,επιστημονικά και λοιπά συμφέροντα του ηγεμονικού Κράτους.

Είναι γνωστό(π.χ[8]) ότι ψυχολογικές/ψυχιατρικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστρέψουν την επιρροή και κοινωνική αναγνώριση των διαφονούντων και αυτών που μπορούν να αντιληφθούν και να γνωστοποιήσουν τα καταστρεπτικά σχέδια ηγεμονικών ή ολοκληρωτικών Κρατών

Ψυχολογικός πόλεμος σε ανθρώπους υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων και σε ανθρώπους σε θέσεις «κλειδιά» εργασίας. Μέθοδοι μειώσεως ή στερήσεως της προβολής επιστημονικής Έρευνας και πρωτοπορίας.
3.8.4 Επιδράσεις ψυχογλωσσολογίας στον ΠΚΝ

Είναι γνωστές οι περιπτώσεις όπου κάποιος λέει πάρα πολλά χωρίς στην ουσία να λέει τίποτα το ουσιαστικό ή όπου κάποιος διαβάζει πλήθος σελίδων ενός γραπτού κειμένου χωρίς να πληροφορείται τίποτα το ουσιώδες. Οι περιπτώσεις αυτές είναι τεχνικές ΠΚΝ και χρησιμοποιούνται και από ορισμένα ΜΜΕ Κρατών για Εθνική ή/και διεθνή επιρροή .

Η καταστροφή της ακριβολογίας ,της πληρότητας και της συντομίας της εκφράσεως που αποκρύπτει τις ουσιώδης αρχές,έννοιες και θέματα είναι επίσης τεχνική ΠΚΝ.

Η χρησιμοποίηση λέξεων που δεν ταιριάζουν στην λογική ανάπτυξη του θέματος υπό την έννοια της ακριβολογίας(λέξεις «τσόντες»), που συνηθέστατα χρησιμοποιούνται σε πολυδιαφημισμένα περιοδικά και άλλα έντυπα και στα ΜΜΕ, με σκοπό να ασκήσουν ψυχολογική επιρροή στον αναγνώστη, είναι πολύ βλαβερή τεχνική των ΜΜΕ. Δυστυχώς ο συγγραφέας έχει παρατηρήσει αυτή την τεχνική σε πλήθος επιστημονικών συγγραμμάτων και ορολογίας, ακόμα και σε άρθρα Διευθυντών σε οργανισμούς πυρηνικής ενέργειας,κ.α.

Οι αλλαγή των εννοιών των λέξεων και η στέρηση της γλώσσας από λέξεις που διεγείρουν την χρήση της νοημοσύνης ή η ελαχιστοποίηση της χρήσεως των λέξεων αυτών είναι βασική τεχνική ΠΚΝ. Για παράδειγμα ένα πραγματικό τεστ χρήσεως της νοημοσύνης είναι να παρακολουθήσετε συζητήσεις ανθρώπων και να μετρήσετε την συχνότητα χρήσεως της λέξεως «Διότι…»(αρχίζει την λογική αιτιολόγηση) , της λέξεως «Γιατί; » (αρχίζει την λογική κριτική) , της λέξεως «Έχει έννοια; »(αρχίζει τον έλεγχο και κριτική της αιτιολόγησης) και πραγματικά θα εκπλαγείτε για τα αρνητικά αποτελέσματα για την νοημοσύνη του κοινού σε ηγεμονικό Κράτος και σε παραγωγές ΜΜΕ(φίλμς,κ.τ.λ.) που προέρχονται από ηγεμονικό Κράτος, που προσπαθεί ίσως να κρατήσει στατιστικά τους πολίτες του στο ελάχιστο επίπεδο λογικής κριτικής με σκοπό να είναι πιο πολύ διανοητικά ελεγχόμενοι από τις επιδράσεις των ΜΜΕ και γενικότερα της Κρατικής ροής πληροφοριών.

Η αλλαγή του συναισθηματικού φορτίου λέξεων, με συσχετισμό τους με διαφορετικά συναισθήματα είναι δυνατόν να επηρεάσει καταστρεπτικά τον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου (ακόμα και να δημιουργήσει παθολογικές καταστάσεις) και να επηρεάσει άμεσα η/και έμμεσα την χρήση της νοημοσύνης[15].

Η χρήση λέξεων και ορολογίας πολύ υλιστικού περιεχομένου( πολύ συνηθισμένο στις ΗΠΑ) μπορεί να περιορίσει σημαντικά την θεωρητική εξέλιξη των επιστημών,της δημιουργικότητας(creativity) σε νέες βασικές ιδέες(concepts) ,την φιλοσοφία και ανώτερους διανοητικούς προβληματισμούς με συνέπεια να ενεργεί ως μέθοδος ΠΚΝ. Η Ανθρώπινη εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει μόνο με την αναγνώριση και αμοιβή σε υλικά αγαθά . Για μακροπρόθεσμη δημιουργική εξέλιξη είναι αναγκαία η αναγνώριση και αμοιβή και των άϋλων αγαθών.

Η τροποποίηση των ακριβολογημένων εννοιών των λέξεων(π.χ «δές τι ζέστη κάνει » αντί του ορθού «αισθάνεσαι πολύ ζέστη;» ) μπορεί να προκαλέσει διανοητική σύγχυση και συνεπώς δρά ως μέθοδος ΠΚΝ .

Επίσης είναι δυνατόν από την γλωσσική ανάλυση της λογικής αιτιολόγησης ενός κειμένου(η μίας ομιλίας) να εκτιμηθεί η νοημοσύνη του ατόμου(φυσικά διαλέγοντας το κατάλληλο γραπτό και θέμα προς μελέτη).

3.9 Παραβάσεις Δικαίου ενάντια προσώπων δημιουργικής νοημοσύνης.

Με την μέθοδο της συνεχούς ταλαιπωρίας που προκύπτει από παραβάσεις Δικαίου ενάντια προσώπων δημιουργικής νοημοσύνης(π.χ κλοπές, ληστείες, κακοποιήσεις, καταστροφές κινητής και ακίνητης περιουσίας,δυσφημίδεις,συκοφαντίες,απάτες,πλαστογρ αφίες,ψευδομαρτυρίες, υπερβολικούς θορύβους και άλλες μολύνσεις στο περιβάλλον εργασίας ή/και οικίας, αδικίες, σκόπιμη γραφειοκρατία, άρνηση παροχής υπηρεσιών ,προβλήματα στην μισθοδοσία,και άλλες παραβάσεις του Δικαίου) δημιουργείται αφόρητη κατάσταση ζωής στον άνθρωπο της δημιουργικής νοημοσύνης, με συνέπεια να είναι αδύνατον η νοημοσύνη του να λειτουργήσει αποδοτικά και επιπλέον να αναγκάζεται να ασχολείται με άσχετα προς την εργασία του θέματα (αντιπερισπασμός από την δημιουργική εργασία), με συνέπεια η μέθοδος αυτή ΠΚΝ να αδρανοποιεί τις ικανότητες και νοημοσύνη του ανθρώπου.

3.10. Καταστροφικές δράσεις μυστικών υπηρεσιών και συσχετιζόμενων με αυτές Ιδιωτικών οργανώσεων,κ.τ.λ

Όλες οι γνωστές και άγνωστες μέθοδοι ψυχολογικού πολέμου και γενικότερα του πολέμου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τις μυστικές υπηρεσίες Κρατών με πιθανό συνδυασμό με συσχετιζόμενες με αυτές διεθνείς ή/και τοπικές οργανώσεις(μυστικές και φανερές) και ιδιωτικά clubs που έχουν επιρροή για να δημιουργήσουν κάθε είδους καταστρεπτικά προβλήματα(ΠΚΝ) σε ανθρώπους που δεν υποτάσσονται στα συμφέροντα τους , με συνέπεια τον αντιπερισπασμό από την κυρία των εργασία, των ανθρώπων δημιουργικής νοημοσύνης και την μείωση της αποδόσεως της νοημοσύνης των, από την συνεχή ταλαιπωρία που υφίστανται. Εθνική νομική προστασία πρέπει να υπάρχει για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν το Εθνικό Ανθρώπινο «κεφάλαιο» (Ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δημιουργικών προσόντων,κτ.λ.). Στην εποχή της Ενωμένης Ευρώπης η έννοια Εθνικό νοείται και με την έννοια των μακροπροθέσμων,μεσοπροθέσμων και μικροπροθέσμων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.11 Καταστροφικές προπαγανδιστικές τακτικές

Μέθοδοι προπαγάνδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστραφεί ή κοινωνική υπόληψη και αναγνώριση του Ανθρώπου(ων). Επίσης στο συγκεκριμένο Κράτος στα ΜΜΕ πολύ συχνά αγνοούνται οι άνθρωποι υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων(π.χ άριστοι επιστήμονες σχεδόν σ΄όλους τους τομείς των επιστημών{εκτός των επιστημών υγείας}) , ενώ αντιθέτως προωθείται υπερβολικά η διαφήμιση και προβολή πηγών «αποβλακώσεως»(π.χ τραγουδιστών «σκυλάδικων» τραγουδιών, ηθοποιών προτύπων ανηθικότητας και αποβλακώσεως ,κ.τ.λ)

Με τις παραπάνω μεθόδους ΠΚΝ οι πολίτες του Κράτους οδηγούνται στο να ενδιαφέρονται ,να συζητούν και να ασχολούνται μόνο με θέματα πολύ χαμηλής νοημοσύνης και αχρήστων γνώσεων (μορφή αντί-εκπαίδευσης από τα ΜΜΕ που εξουδετερώνει και ανατρέπει την εκπαίδευση των ατόμων) ενώ ταυτόχρονα καταστρέφεται ο δημιουργικός προβληματισμός σε θέματα δημιουργικής νοημοσύνης και ωφελίμων γνώσεων. Επιπλέον η κοινωνική προβολή των υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων ανθρώπων (π.χ Καθηγητών Πανεπιστημίου,αρίστων επιστημόνων,κ.α) ελαχιστοποιείται ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η κοινωνική προβολή των πηγών «αποβλακώσεως»(π.χ αστρολόγων, ποδοσφαιριστών,κ.τ.λ).

Είναι επίσης γνωστό ότι με την προπαγανδιστική μέθοδο να παρουσιάζουν τα ΜΜΕ την ακραία εξαίρεση του κανόνα ως τον κανόνα , τα ΜΜΕ παραμορφώνουν την πραγματικότητα ή ακόμα δημιουργούν καταστρεπτική πραγματικότητα που δυσφημίζει και σπάει την εμπιστοσύνη στους δημιουργικούς θεσμούς του Κράτους με συνέπεια να καταστρέφεται η κοινωνική αναγνώριση και σεβασμός στους υπηρετούντος τους δημιουργικούς θεσμούς του Κράτους και συνεπώς να δημιουργείται περιβάλλων που δεν ευνοεί την χρήση της δημιουργικής νοημοσύνης.Κλασσικά παραδείγματα το «ξεφτυλισμα» της Δικαιοσύνης και της Θρησκείας με την εκμετάλλευση από τα ΜΜΕ μεμονωμένων εξαιρέσεων που παρέβησαν το καθήκον τους και την δημιουργική ηθική .

3.12 Καταστροφικές επιδράσεις σε οικογένεια και δημιουργική Θρησκεία.

«Δώστε μου καλλίτερες οικογένειες να σας δώσω ένα καλλίτερο κόσμο»
– Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος –

Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος ΠΚΝ ενός δημιουργικά νοήμονος ανθρώπου είναι με διαφόρους τρόπους να προκαλέσουν προβλήματα στην οικογενειακή του ζωή ή ακόμα να προκαλέσουν την διάλυση της οικογένειας του.

Με αυτή την μέθοδο έχουν αδρανοποιηθεί ακόμα και πολύ δημιουργικοί για τα Εθνικά συμφέροντα του Κράτους τους Πρωθυπουργοί(π.χ. στον Καναδά).

Οι ψυχοσωματικές συνέπειες της διάλυσης της οικογένειας και τα ψυχοσωματικά και υλικά προβλήματα που δημιουργούνται καταστρέφει το ενδιαφέρον του ανθρώπου να ασχοληθεί με θέματα υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων. Αντιθέτως το αρμονικό και με αγάπη οικογενειακό περιβάλλον μεγιστοποιεί την δυνατότητα χρήσεως της νοημοσύνης και δημιουργικότητας και την διάθεση προς δημιουργική εργασία και αναπτύσσει ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα.

Μια πολύ αποτελεσματική στατιστικά μέθοδος για την δημιουργία οικογενειακών προβλημάτων και ακόμα για την διάλυση των στενών διαπροσωπικών δεσμών είναι στις παραγωγές των ΜΜΕ αποκλειστικά να τονίζεται με ποικιλία μεθόδων πως να προκαλούνται διαπροσωπικά προβλήματα και ταυτόχρονα να προτείνονται μόνο καταστρεπτικές λύσεις για τον διαπροσωπικό δεσμό για να «λυθούν ; » (π.χ ο έντονος τονισμός και η ψυχολογική ευκολία για την δημιουργία διενέξεων στο ζευγάρι, η προβολή της ανηθικότητας ως «εξυπνάδας» στις τηλεοπτικές «σαπουνόπερες» και στα αναγνώσματα του κοινού ενώ ταυτόχρονα αποκρύπτεται κάθε δημιουργική συνεργατική λύση για το καλό της οικογένειας). Υπάρχουν υπόνοιες για οικονομική σκοπιμότητα των παραπάνω , αφού η διαλελυμένη οικογένεια είναι ίσως καλλίτερος καταναλωτής από την αγαπημένη οικογένεια(π.χ αγορά νέων οικιακών συσκευών, επιπλέον έξοδα σε διασκεδάσεις για ανεύρεση νέου συντρόφου,κ.τ.λ από την διαλελυμένη οικογένεια). Η επιδράσεις των ΜΜΕ στην διάλυση των στενών διαπροσωπικών δεσμών μελετάται στο επιστημονικό άρθρο[6].

Με σκοπό να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και χρήση της νοημοσύνης το Έθνος , τα ΜΜΕ και οι Οργανισμοί εργασίας πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που να ευνοεί τις δημιουργικές κοινωνικές σχέσεις. Για παράδειγμα στην Βόρεια Αμερική, από πολλές δεκαετίες πριν, τα Πανεπιστήμια, οι Ερευνητικοί οργανισμοί και γενικότερα οι οργανισμοί εργασίας φροντίζουν για τις κοινωνικές δραστηριότητες των εργαζομένων(π.χ δημιουργία συνεστιάσεων,χορών,ομάδες συζητήσεων,κ.α) με συνέπεια να συμβάλουν στην αύξηση της απόδοσης της εργασίας. Σε αντίθεση η τρομοκρατία των ειδήσεων και των φίλμς από τα ΜΜΕ συμβάλουν στην κοινωνική απομόνωση του ανθρώπου.

Άλλη μέθοδος ΠΚΝ είναι οι προσπάθειες για την καταστροφή δημιουργικής Θρησκείας των ανθρώπων, κυρίως με παραγωγές ΜΜΕ που «κοροϊδεύουν» τους πιστεύοντας και τους εκπροσώπους της δημιουργικής Θρησκείας(π.χ Χριστιανισμός) από τους ελέγχοντας άμεσα ή/και έμμεσα τα ΜΜΕ. Η δημιουργική Θρησκεία δίδει(εξ΄ορισμού της δημιουργικής Θρησκείας) Αγάπη, Καλή Ελπίδα και δημιουργική πίστη στον Θρησκευόμενο και συνεισφέρει με την δημιουργική της ηθική σε καλλίτερες κοινωνικές σχέσεις και ποιότητα ζωής και είναι ψυχολογικό «σωσίβιο» σε στιγμές απογνώσεως και μπορεί να αποτρέψει ψυχοσωματικές ασθένειες, να ευνοήσει την ανάρρωση από ασθένειες {όπως είναι γνωστό από την ιατρική επιστήμη} και να αποτρέψει ακόμα και από την αυτοκτονία. Γενικότερα ο Θρησκευόμενος,στατιστικά, διαμορφώνει αντίληψη(perceptionmanagement) για ένα καλλίτερο μέλλον και πολλάκις λόγω αυτής της αντίληψης «ευρίσκει» το καλύτερον μέλλον και συνεπώς, στατιστικά, είναι πιο ευτυχισμένος από αυτούς που στερούνται των παραπάνω ευεγερτημάτων της δημιουργικής Θρησκείας.

3.13 Άλλοι μέθοδοι ΠΚΝ

Υπάρχει ποικιλία άλλων μεθόδων καταστροφής νοημοσύνης που περιορίζονται μόνο από την φαντασία και γνώσεις του ανθρώπου.

4. Αντίμετρα στον πόλεμο καταστροφής νοημοσύνης.

Το πρωταρχικό αντίμετρο στον πόλεμο καταστροφής νοημοσύνης είναι να γίνει αντιληπτός και κατανοητός από τους σχετικούς υπευθύνους, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για το Έθνος, τους πολίτες και τους ανθρώπινους οργανισμούς που επηρεάζονται ή μπορούν να επηρεαστούν από τον ΠΚΝ.

Σε επόμενο στάδιο πρέπει να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν αποδοτικά οι κατάλληλες οργανωτικές δομές σους σχετικούς με το θέμα του ΠΚΝ οργανισμούς του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ερευνηθεί σε αρχές και πρακτικές ο ΠΚΝ, μετά να μελετηθεί περαιτέρω το θέμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ακολούθως να δημιουργηθεί αποδοτική άμυνα ενάντια στον ΠΚΝ με μακροπρόθεσμη,μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη θεώρηση. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η δημιουργία δι-επιστημονικών επιτροπών με συμμετοχή επιστημόνων των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, επιστημόνων της υγείας(ιατροί ,ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κ.α), επιστημόνων του Δικαίου ,της Ηθικής, των Διεθνών σχέσεων, της Στρατιωτικής επιστήμης και τεχνικής, της Διεύθυνσης Οργανισμών(ManagementandMotivationsinOrganizations) και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Ακολούθως, η γενική ιδέα για την δημιουργία αντιμέτρων στον ΠΚΝ είναι να μελετήσουμε τους πιθανούς τρόπους καταστροφής νοημοσύνης και να βρούμε μεθόδους που να προκαλέσουν την αδυναμία εφαρμογής των τρόπων καταστροφής νοημοσύνης ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν την καταστροφή που μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα,μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στο Έθνος , στον οργανισμό και στον Άνθρωπο.

Επειδή στο παρόν θέμα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου δημοσιευμένη ολοκληρωμένη βιβλιογραφία, βασικός στόχος του παρόντος άρθρου είναι με την παρουσίαση μερικών μεθόδων καταστροφής νοημοσύνης,που τις περισσότερες βίωσε ο συγγραφέας, να δημιουργηθεί το υπόβαθρο για περαιτέρω επιστημονική έρευνα στο θέμα, με σκοπό την δημιουργία και εφαρμογή νομοθεσίας,νομολογίας και αποφάσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκής Ένωσης επίπεδα που θα ενεργήσουν σαν αντίμετρα στον ΠΚΝ.

Μία άλλη πολύ αποτελεσματική άμυνα στον ΠΚΝ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Έθνος, και οι οργανισμοί εργασίας να αναζητήσουν και να βρουν και μετά να εκμεταλλευθούν αποδοτικά, (δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα και αμοιβές κινήτρων (motivation) ), τους ανθρώπους υψηλής δημιουργικής νοημοσύνης και γνώσεων. Σε αυτούς πρέπει να δώσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, το κατάλληλο φυσικό και ψυχολογικό περιβάλλον , ευκολίες , προστασία και αναγνώριση ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να παίρνουν βέλτιστες(optimum) χώρο-χρονικές και ανά περίπτωση αποφάσεις, σε σχεδόν κάθε περίπτωση κρισίμου προβλήματος που απασχολεί ή θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Έθνος και τον οργανισμό. Πρέπει να γίνει προφανές ότι στην σημερινή μας εποχή μόνο «η ισχύς εν τη ενώσει» με την έννοια της συνεργίας(synergy) στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το αποτέλεσμα του αθροίσματος προσπαθειών με συνεργασία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο του αθροίσματος των προσπαθειών θεωρούμενες ως ανεξάρτητες(των Εθνών), σε συνδυασμό με το ότι «η γνώση είναι ζωτική ισχύς» για το μέλλον, (πολιτική που οι Η.Π.Α. έχουν ως πρώτη τους μακροπρόθεσμη προτεραιότητα στην προσπάθεια του για αποκλειστικότητα και υπεροχή στην πληροφορία), μόνο η βέλτιστη αξιοποίηση «των πηγών της δημιουργικής νοημοσύνης και γνώσεων» σε Εθνικό και Ευρωπαϊκής ένωσης επίπεδα μαζί με περαιτέρω έρευνα, μελέτη και άμυνα στον ΠΚΝ θα μας οδηγήσει σε ευτυχέστερο μέλλον…

5. Επίλογος

Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η δύναμη σημαντικών ανθρωπίνων αποφάσεων ,η σχετική γνώση και η πρωτοτυπία(η οποία μπορεί να εξουδετερώσει τις standardoperationsproceduresσυστημάτων,κ.α) είναι δυνατόν να είναι ισχυρότερες και μπορούν να εξουδετερώσουν ίσως τρισεκατομμύρια δολαρίων καταστρεπτικών εξοπλισμών, κυρίως όταν υποστηρίζονται από τις έννοιες της Ηθικής και του Δικαίου.

Νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό και προφανές ότι η μακροχρόνια δημιουργική εξέλιξη του νοήμονος οικοσυστήματος[20] του πλανήτη μας θα είναι δυνατή μόνο εάν οι θεμελιώδεις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της Ανθρωπότητας μελετούνται και λαμβάνονται από δι-επιστημονικές επιτροπές (για να μελετούνται οι συνέπειες σε όλους τους τομείς των γνώσεων και δραστηριοτήτων) που θα απαρτίζονται από κορυφαίους ανθρώπους της δημιουργικής νοημοσύνης και γνώσεων και αναγνωρισμένους για την δημιουργική των Ηθική και Δίκαιο. Είναι κατανοητό ότι οι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε επαρκή βαθμό λογικής και δημιουργικού συναισθήματος και να στηρίζονται πρώτιστα στην λογική δημοκρατία[21] και όχι τόσο στην συμφεροντολογία των διαπραγματεύσεων.

Τέλος στον τομέα της διάδοσης των πληροφοριών στο κοινό με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας η πληροφόρηση δεν πρέπει να παραβαίνει τις αρχές της Ηθικής και Δικαίου , όπως διαμορφώνονται από τις Διεθνείς Αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , για να προκύψει ,στατιστικά, μια καλλίτερη ποιότητα ζωής (από απόψεων της υγείας, οικογένειας, ηθικής/δικαίου, οικοσυστήματος, πολιτισμού, επιστημών/τεχνολογίας, οικονομίας, δημιουργικών ενδιαφερόντων, ελευθέρου χρόνου, και άλλων παραγόντων) για τις μελλοντικές κοινωνίες…
6. Ευχαριστίες
Ο Συγγραφέας του παρόντος άρθρου ευχαριστεί τους Καθηγητή Α. Γ. Ανδρεόπουλο Αντιπρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Δρ Χρήστο Αναγνώστου , Κον Παναγή Γεωργίου ,Κα Θεοδώρα Καρβούνη , Δρ. Αλέξη Κονίδη , Δρ Θεόδωρο Κουσουρή και Δρ ¨Εφη Κώτου για την κριτική και σχόλια τους στο παρόν άρθρο.
7. Βιβλιογραφία
[1] «Η δημιουργική νοημοσύνη ως έννομο αγαθό» , από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη, δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» ,Οκτ. 1999 ,σ. 1055 επ.
[2] «Ένα μοντέλο επί της δομής και λειτουργίας της μνήμης από την άποψη της νοημοσύνης», από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη , Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1983
[3] «Συμβολή θεωριών της πληροφορικής και της μαθηματικής λογικής στην καλυτέρευση της απονομής της Δικαιοσύνης» , από τους Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη και Γεωργία Σακαρέλλου, παρουσιάστηκε και Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του
Β Συνεδρίου Διοικητικών Δικαστών , Αθήνα , 2-Δεκεμ.-1990
[4] «Kαταστροφή νοημοσύνης και εσχάτη προδοσία», από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1997
[5] «Ο παράγων της νοημοσύνης στις ένοπλες δυνάμεις και ο συσχετισμός του με το πνεύμα του Ποινικού Δικαίου» από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη , δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «επετηρίδα Αρμενόπουλος», 1999 , σ. 141 επ.
[6] «Media effects as a factor of breaking close relationships” , by Joseph-Christos Kondylakis, National Library of Greece, 1999
[7] «The search for the Manchurian candidate: The CIA and Mind control , The secret history of behavioral sciences, by John Marks, 1991, Nortonpress
[8] «Αντιπολιτευτική Ψυχιατρική» από τον Δρ. Κλεάνθη Γρίβα, 1989 , εκδόσεις Ιανός, Θεσ/νικη
[9] «Opinion of George Cooper, Q.C.. Regarding Canadian Government Funding of Allan Memorial Institute, in the 1950’s and 1960’s» (Prof. Ewen Cameron and the CIA brainwashing experiments at McGill University in Canada) edition of Department of Justice of Canada, Ottawa,Ontario, Canada K1A0H8 and «I swear by Apollo: Dr Ewen Cameron and the CIA brainwashing experiments” by Don Gillmor, 1987, Eden Press
[10] “Hypnotic realities” by Dr Milton Erickson et al,1976,Irvington publishers
[11] «Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» από τον Επικ. Καθηγητή Κ. Θ. Λιολιούση , της Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997, εκδόσεις Δίαυλος (στίς σελίδες 51-53 εμφανίζεται η δυνατότητα προκαλέσεως τεχνητά Καρδιακής ανακοπής και στις σελίδες 55-56 εμφανίζεται η δυνατότητα Εκπομπής «φωνών» απευθείας στον ανθρώπινο εγκέφαλο , με Μικροκυματική παλμική ακτινοβολία)
[12] «Πόλεμος Καταστροφής Νοημοσύνης και νομική προστασία» από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη, 2000, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (και σχετική μήνυση στην ΕισαγγελίατουΑρείουΠάγου)
[13] «Some uncommon but very critical aspects of nuclear safety” by Joseph-Christos Kondylakis, 1983/1997/2001 , ΕθνικήΒιβλιοθήκητης Ελλάδος και στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, στον ΟΗΕ και σε Πρεσβείες Κρατών στην Αθήνα κ.α.
[14] «Σκέψεις πάνω στην βασική εξίσωση απόδοσης εργασίας» από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη, δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Κυριακής, 15-Οκτωβρίου-2000 , σ. 74
[15] «Μία επίδραση της σημειολογίας στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική» από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κονδυλάκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1989
[16] «The zapping of America: Microwaves, their deadly risks and the cover-up» by Paul Brodeur,1977, Norton press
[17] «The end of privacy», by Charles J. Sykes,1999, St Martin press
[18] «Confidential» (Κατασκοπία επιστήμης και Εμπορίου), byJohnNolan, 1999, HarperBusiness publication
[19] «Big brother, NSA, and its little brothers», by Terry L. Cook,1998, SCM publishing
[20] «Theory of evolution of an intelligent ecosystem», by Joseph-Christos Kondylakis, “Acta Biotheoretica”,1997,45(2), p. 181-182
[21] «Logical Democracy», by Joseph C. Kondylakis, National Library of Greece
[22] «Psychic dictatorship in the USA», by Alex Constantine,1995, Feral House publishing
[23] «Auditory perception of radio-frequency electromagnetic fields», by Chung-Kwang Chou & Arthur W Guy ,Journal
of Acoustic Society of America, June 1982, p. 1321-1334
[24] «Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control» by Harvey M. Weinstein, M.D., American psychiatric press,1990
[25] «Motivation and leadership at work», by Dr R.M. Steers et al,1996, McGraw Hill
[26] «Media effects-advances in theory and research», by Dr Jenning Bryant (Edt),1994, Lawrence Erlbaum Associates publishing
[27] «Human factors in Engineering and Design», by Dr M.S. Sanders et al, 1992, mcGraw Hill
[28] «The Knowledge revolution- an analysis of the international brain market», by Dr D.N. Chorafas, 1968, McGraw Hill
[29] «Mass control: Engineering Human consiousness», by Jim Keith, 1999, IlluniNet press
[30] «Τεχνολογίαυποταγήςσυνειδήσεων», από Δημήτρη Ευαγγελόπουλο, 2000, εκδόσεις Εσοπτρον
[31] “Corporate espionage” by Ira Winkler, 1997, Prima publisher
[32] Internet site : www.ncmr.gr/Kondylakis.html
[33] “Development of surveillance technology and risk of abuse of economic information”(98/14/01) , from European Parliament , Scientific & Technological Option & Assessment. Internet site : www.europarl.eu.int/stoa/publi/default_en.htm
[34] Additional relevant scientific articles exist at the INTERNET address: www.ncmr.gr/Kondylakis/index.html
Πηγή – του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη, 2001 Πυρηνικός Φυσικός / Ειδικός Πληροφορικής. Πρώην Επίκουρος Τεχνικός Προϊστάμενος στα κεντρικά γραφεία ομάδας Πυρηνικών Αντιδραστήρων και πρώην Διευθυντής Σχεδιάσεως Συστημάτων και Αναπτύξεως, στον Καναδά.

Αναρτήθηκε από: Τρέλα είναι απλά μια άλλη μορφή της συνείδησης

thesecretrealtruth
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image