Τί νά σημαίνει άραγε παγκόσμιον πραξικόπημα;... ΑREA AERA 51... - Κατοχικά Νεα

Τί νά σημαίνει άραγε παγκόσμιον πραξικόπημα;... ΑREA AERA 51... - Κατοχικά Νεα
Τά πρωτόκολλα τής σατανοσιώνας λένε ότι όταν θά είναι έτοιμοι σέ κάποια φάση θά κάνουν παγκόσμιον πραξικόπημαν

Τί νά σημαίνει άραγε παγκόσμιον πραξικόπημα;… ΑREA AERA 51…

Τά πρωτόκολλα τής σατανοσιώνας λένε ότι όταν θά είναι έτοιμοι σέ κάποια φάση θά κάνουν παγκόσμιον πραξικόπημαν. Πολλοί διαβάζουν αυτές τίς λέξεις καί παραμένουν είς τίς λέξεις ανυμπορώντας νά διεισδύσουν, εισβάλουν, καταδυθούν, επεκτείνουν, εισάλθουν είς τά νοήματα!…

Παλαιότερα σάς είπα ότι ό κόρωνος σιώνος καί ό Θανατέμβολος σιώνος που είναι καί Ψυχοθανατέμβολος είναι η αρχή τού πραξικοπήματος τών!…

Αλήθεια ποτέ δέν συνειδητοποίησα αυτήν τήν καθαρευουσιάνικη λέξη, πραξικόπημα, ήτοι πράξη κοπή τής ροής τών οίων καλών ή κακών ή ουδέτερων ή ανάμεικτων πεπραγμένων;…

Διά νά κάνουν παγκόσμιον πραξικόπημα πρέπει τουλάχιστον νά έχουν υπέρ τούς τούς περισσότερους πολιτικούς, στρατούς, υγειονομικούς, χρηματικούς, τροφοδοτικούς, ηλεκτρονικούς, τεχνολογικούς, επιστημονικούς, θρησκευτικούς, βλακοηλίθιους, δειλούς, ιδιοτελείς, εξαναγκασμένους (κ.α.) σκαίους!…

Τό πραξικόπημα δέν πρέπει νά είναι επίσημον διά νά συνεχίσουν οί μάζες νά κοιμούνται καί νά διχάζονται καί δή νά μισούνται όσοι μάχονται νά αφυπνίσουν!…

Κατά συνέπεια, τό παγκόσμιον πραξικόπημα είναι ψευδοαόρατον αλλά οί ψευδείς ανθρώποι δέν βλέπουν τό ψεύδος!…

Διαβλέπω ότι τό οίον παγκόσμιον πραξικόπημα θά κορυφωθεί, παγιωθεί, ολοκληρωθεί, συνεπώς κάποτε θά είναι κατανοητόν, αλλά αυτοί που τό κάνουν, φροντίζουν όταν θά είναι κατανοητόν από όλους νά είναι αργά δι’ όλους! Πρόκειται περί τής υπέρτατης σκαίας στρατηγικοπολιτικής!… Είναι ώς νά σέ βιάζουν καί νά τό συνειδητοποιήσεις ή υποψιαστείς χωρίς νά είσαι βέβαιος μία εβδομάδα μετά ή καί ποτέ, αναλόγως τής εκχαύνωσης που διακατέχεσαι προσωπικώς!…

Διά νά επιχειρηθεί παγκόσμιον πραξικόπημα πρέπει νά είναι πανσυνοργανωμένον καί πανπροσυνεννοημένον, κατά συνέπεια, πάς πολιτικός, στρατηγός, εργοστασιάρχης, βλάκας, υπάλληλος, τραπεζίτης, μασσωνοπράκτωρ καί αλλοι, εντός τού κόλπου, έτυχαν κατάλληλης διαχείρισης, εκφοβισμού, εκβιασμού τών ιδιαίτερων αμαρτιών τούς που τούς κέρασαν/τράτταραν αυτοί οπού τούς δέσμευσαν καί Νοοχειραγώγησαν.

Αντιλαμβάνεστε ότι μία τοιαύτης ευρείας έκτασης επιχείρηση χρειάζεται χρόνον, πείραμα καί δοκιμασία εάν τά «κακά σκυλιά ψόφον δέν έχουν» υπακούουν νοοτυφλώς είς τούς αόρατους αρχηγούς! Η δοκιμασία έγινε πολλές φορές καί τώρα που έγινε τό ψευδομαλακόν παγκόσμιον πραξικόπημα που σκοπός τού είναι νά σκληρύνει όπως τό πέος όταν εφάπτεται είς τά επίμαχα απόκρυφα σημεία ή έκ τινής αποστάσεως λόγω ανταλλαγής φερμόνων συχνοτήτων!…

Πάρακατω θά παρακολουθήσετε κάποια κινούμενα σχέδια που αναρτήθηκαν αυθημερόν είς τά Κατοχικά Νέα, συνήθως αυτά τά ανακαλύπτει ό Stranger καί διά νά είμαι ειλικρινής περίμενα κάποια «καινούργια» ανακαλύμματα τού εδώ καί καιρόν….

Από τά κινούμενα σχέδια τούτα ωμιλούν δύο υπερσκαίοι, ένας μέ μούσι ηλικιωμένος που ομοιάζει μέ τόν Εωσφόρον διότι γνωρίζω πώς ομοιάζει καί ένας κασσιδιάρης/φαλακρός, κάνοντας μέ νά θυμηθώ τόν Μέγαν Άγιον Κοσμάν τόν Αιτωλόν που έλεγε ότι τόν χαλασμόν κόσμου θά τόν φέρει κάποιος κασσιδιάρης!… Φαίνεται ότι η σχέση αυτών τών δύο είναι συγγενική ήτοι πατηρδιάβολος καί υιοδιάβολος!… Εωσφόρος Σκοτοφόρος καί Αντίχριστος!…

Ό κασσιδιάρης σέ κάποια φάση λέγει: πολλοί λένε ότι όλα αυτά είναι εωσφορικά… καί συνεχίζει ότι θά καταρρεύσει πάσα θρησκεία, τάξη καί πολιτική κατά προέκταση καί οί ανθρώποι θά αναγκαστούν νά αποδεχθούν τόν νέον θεόν! Ποίον μού θυμίζουν αυτά τά λόγια ρέ παιδιά; Τόν Αλβέρτον Πάϊκ ός έκαμε τήν μασσωνία από τρείς τριαντατρείς βαθμούς, κυκλοφορεί τόν βιβλίον τού, τέτοιον που σάς κάνω τήν πρόβλεψη χωρίς νά τό έχω αναγνώσει ότι ομοιάζει μέ τό άλλον που δέν έχω αναγνώσει, τό Μεγάλη Επανεκκίνηση (τού Σατανά) τού Κλάους Σβάμπ, χαχαχα. Μήν στοιχηματίσετε μαζύν μού, θά χάσετε, η πείρα καί η μυστική ευφυία αντίληψης τού τί κάνουν μετράει, χαχαχα!…

Ό Πάϊκ ή Ππάϊκ λέγει ότι μέ τόν Γ΄ΠΠ θά εξαφανιστούν όλες οί θρησκείες, έθνη, ιδεολογίες, οικογένειες, καί όταν τά είπε καί έγραψε δέν ήταν κάν πλησίον ό Α΄ΠΠ, ήταν έν καιρώ αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, χαχαχα!…

Αυτά που λέγει ό Πάϊκ τότες, είναι αυτά που λέγει ό Σβάμπ = Σβίγγος σήμερα μέ σύγχρονη εκχαυνωτική γλώσσα πρός υπνωτισμένους, χαχαχα! Μπορείς νά τό συναισθανθείς; Τότες η λογοτεχνία τών ανθρώπων ήταν είς τούς 300 ουρανούς καί τώρα είς τούς – 300 ουρανούς, χαχαχα! Εννοείται ότι καί τότε υπήρχαν καί υπάρχουν εξαιρέσεις πρός αμφότερες αντίστροφες κατευθύνσεις, χαχαχα!…

Όταν έγραψε ό Σβάμπ, ανάσανα, διότι είπα, έχουμε έστω κάποιους μήνες ώσπου νά γίνει πέστ σέλλερ ή νά προετοιμαστούν οί πιθηκάνθρωποι καταλλήλως. Ό Εωσφόρος τών κινούμενων σχεδίων αναφέρει ότι έκαμε υβρίδια ανθρώπων καί εξωγήϊνων ό,τι καί άν σημαίνει τούτον περιλαμβανομένης τής μπλόφας ήτοι φενάκης που παρουσιάζεται ώς αλήθεια διά νά παραδοθείς καί μέ τά χέρια καί μέ τά πόδια ψηλά πολύ ψηλά, χαχαχα!…

Όσα λένε αυτά τά κινούμενα σχέδια έχουν ήδη γίνει ώς τεχνολογίες καί απάτες. Τό όνομα τού είναι AREA 51 αντιστρόφως AERA 15 = 66 χαχαχα!… Εψές κουρασμένος καταδύθηκα είς τήν Γένεσιν, εκεί οπού είναι ό Νώε, ανακάλυψα αριθμούς που τυχαίως είναι οί αριθμοί που σάς έγραφα σέ προηγούμενα άρθρα τούς περασμένους μήνες καί δή περισσότερον έν έτει 2021 μ.Χ… Βρέ κάτι συμπτωσάρες, άσε μπορεί νά σάς τούς αραδιάσω! Σέ κάποια φάση καί εκεί σταμάτησαν διότι βάρυνα από τήν νυστάρα, προέκυψε ό αριθμός 51 χαχαχα, καί λέγω τί είναι αυτός πάλιν; Εντάξει είναι 6 καί 66, αλλά τόσον πολύ, καί αυτός; Έλεγα τά ιδικά μού. Ανοίγω τά Κατοχικά Νέα σήμερα καί κατάμματα αναβλέπω τό βιντεοπαιχνίδι ΑΡΕΑ όπως λέμε ΑΡΑΡΑΤ = ΠΑΡΑΡΑΤ = ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΡΑΖΩ ΑΡΑΞΑ = ΑΡΑΚΣΑ = ΤΟ ΑΡΑΞΑΤ = ΤΟ ΑΡΑΚΣΑΤ ΧΑΧΑΧΑ! ΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Ή ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΟΝ, ΑΛΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ = ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΖΩ ΚΟΥΧΟΥ ΚΟΥΧΟΥ, ΩΜΙΛΟΥΝ ΠΑΡΝΗΘΟΠΑΡΝΑΣΙΑΚΑ = ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΖΕΥΞ+ΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ή ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ Ή ΘΕΤΤΑΛΕΙΑΣ!… = ΘΕΤΤΑ ΑΛΙΕΙΑ!… ΚΟΥΧΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ!…

Κασσιδιάρης ό τών κινούμενων σχεδίων κασσιδιάρης καί ό Σβάμπ!…

Είναι ό κινούμενος σχέδιος καί ό Σβάμκασσιδιάρης τό άτομον που θά φέρει χαλασμόν κόσμου; Διότι τά κινούμενα σχέδια αυτά όπως καί άλλα περί παγκόσμιου χαλασμού ωμιλούν, περί παγκόσμιου σιωνιστικού πραξικοπήματος, περί παγκόσμιας Βαβυλώνος τής μεγάλης, περί εκανεκκίνηση τής σατανοκρατίας, περί παγκόσμιας πτώσης όλων τών ηθών καί παραδόσεων ούν καλών, κακών, ουδέτερων, ανάμεικτων, περί παγκόσμιας νέας τάξης διαταγής/order/διάταξης, δηλαδή όσα μάς ωμιλούν οί μαζζ+όνοι καί οί ζζζι+όνοι!… Μέ τούς ζι όνους μαζύν καί μάζα τών όνων μαζ όνοι!…

Όταν καί επειδή δέν θέλουν νά κάνουν ευθείες δηλώσεις μέ τά σκαία πρόσωπα τούς τά λένε μέ σκαία κινούμενα σχέδια, άλλωστε ώς μή όντα οπού είναι καί θά υπεργίνουν κινούμενα σχέδια εισίν έν κολλάσει καί έν ψευδαισθήσει πανηλεκτρονισμοπληξίας τών!…

Επαναλαμβάνω, τά πρωτόκολλα τού σατανά ή σατανοζιόνας, διάφορα κινούμενα σχέδια μέ σύγχρονους μορφασμούς εναντίον μάς, η μεγάλη επανεκκίνηση, η νέα παγκόσμια διάταξη, ό Άλβερτος Πάϊκ ότι θεός τούς είναι ό σατανάς καί λέγει ό κασσιδιάρης τών κινούμενων σχεδίων ότι θά είναι ό νέος θεός, αφήνοντας τόν νά νοηθεί, που υβριδιοποίησε τούς ανθρώπους μέ μεταλλαγμένους διδαιμονοποιημένους εξωγήϊνους (χαχαχα), ό σατανάς Καλλέργης καί άλλοι τά ίδια λένε αναλόγως ακροατηρίου, θεατηρίου, εποχής καί τακτικής… Τό ότι δέν τούς πιστεύετε ότι είναι αλήθεια τούς ή αδιαφορείτε σάς κάνει όμοιους τούς καί αυτόν θέλει ό Εωσφόρος Σκοτοφόρος που από άγγελος ευμορφίας από τήν σκαία κακία τού έγινε αναθεματισμένος αποκρουστικός καί τ’ αρέσει, τ’ αρέσει επειδή αυτός είναι πιά καί έκτοτε διαπτώσεως τού!…

Φανταστείτε τό πλήγμα τής διάπτωσης τινός αγγέλου, είναι ωσάν νά κλωτσάς τόν ροκκεφελλαράκο καί τόν ροθτσυλύκάκιον από τόν 300ον όροφον μέσα είς τά σκατά που αγαπάν!…

Διατί μάς τά λένε; Μόλις σού τό είπα μερικές προτάσεις ανωτέρω, αλλά υπάρχει καί άλλος λόγος. Ό Θεός δέν τούς αφήνει νά μήν μάς τά λένε ώστε νά γνωρίζουμε καί νά Μαρτυρήσουμε έν γνώσει μάς καί όχι έν αγνοία μάς νά Μαρτυρήσουμε ή Απομαρτυρήσουμε!…

Ό κασσιδιάρης λέγει ότι είναι ό ονειροποιός, καί βεβαίως ό κατασκευαστής που παλαί ποτέ αμερικάνικου ονείρου = χρήματος = μαμωνά, χαχαχα. Ποίος άλλος είναι κασσιδιάρης; Ό Μορφέας τού Madtricks. Αυτός όμως είναι Μαύρος! Ενώ ό κασσιδιάρης είς τά κινούμενα σχέδια είναι Λευκός, Άσπρος, Ασπρόχοιρος, τότε τί;;;; Φαίνεται δέν άκουες Γρηγόρη Μπηθικώτση, ένα όμορφο αμάξι μέ δυό άλογα… Οί Άσπροι καί οί Μαύροι που σέ δουλεύουν τόσον καιρόν, έ; έ; έ;

Καί ποίος είναι ό Μορφέας μωρέ; Ό θεός τών όνειρων, άρα τέ καί τού American dream που έγινε κατ’ αρχάς φρενίτιδα καί τώρα παθογονία, χαχαχα! Καί τί σήμαινει Μορφέας; Αυτός που Μορφοποιεί καί σέ παραζαλίζει μέ πλάνες καί αποπλάνες αεροπλάνες κουτοκουπανιστοαερομάρες!… Καί η Μορφή τού Μορφέα καί οί Μορφές τού Μορφέα καί τής γυναίκας τού Πνευματική Μορφίνη που ενίοτε είναι όμορφη καί θαυμαστική όπως η Αφροδίτη Μορφώ τής κατεχόμενης Μόρφου Κύπρου καί τών Σηρείων που ήσαν ναζιάρες όπως η Ωραία Ελένη η ρεμπέττισσα ξελογιάστρα μέ τί συνοδεύονται; Μέ χρώματα, χρώματα κατά τά ψυχεδελικά χρώματα τού έρωτα τής Άννας Βίσσυ. Βίτσι, Βίτσια άσπρα καί μαύρα, μαυροάσπρο πάτωμα των μαζ+ονικών στοών, διάλεξε βίτσιο, άσπρο ή μαύρο (;), χαχαχα! Συνεπώς ό Μορφέας πότε είναι Μαύρος είς τό Matrix M καί πότε Ασπρόχοιρος είς τό AREA AERA 51 + 15 = 6 6 = όμοια καί αυτοκόλλητα!…

Σου πουλάνε πουλαρίσια όνειρα, ξύπνα ραγιά τής ύπνωσης. Καί διατί τήν λένε μορφίνη τήν ουσία; Διότι άμα τήν καταπιείς ή εμβολιάσεις μέσα σού βλέπεις ΟΝΟΥ ΡΕΙΑ = ΟΝΟΥ ΡΕΙΝ = ΟΝΕΙΡΑ ΧΑΧΑΧΑ! ΞΥΠΝΑ ΚΑΫΜΕΝΕ ΜΟΥ ΡΑΓΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!! ΨΕΥΔΟ ΡΑΓΙΑ/ΒΑΣΙΛΕΙΑ/ΡΟΥΑ/ΡΗΓΑ/ΡΟΗ….

Ακούστε σάς παρακαλώ τά γουστόζικα ονειράτα τραγούδια καί προσέξετε κάθε μά κάθε άσπρο μαύρο αλλοχρωμάτιστο στίχο, διότι η έμπνευση δέν είναι τυχαία έστω καί άν ό στιχουργός μπορεί νά τό αγνοεί στόν βαθμόν καί τρόπον που τό εννοούμε. Βεβαίως δείτε καί τ’ άλλα βίδεοοοοοω!…..!

Βιντεοπαιχνίδι Area51 (2005) για τσιπς, βιολογικά όπλα, πανδημία, εμβόλια, έλεγχο πληθυσμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image