Τό μεγαλύτερο κόλπο Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ. Η Ιστορία τού χρήματος από τήν Συναλλαγματική ώς τό Μπήτ Κκόϊν... Οί π.Χ. χάκκερς... Μέρος 3 - Κατοχικά Νεα

Τό μεγαλύτερο κόλπο Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ. Η Ιστορία τού χρήματος από τήν Συναλλαγματική ώς τό Μπήτ Κκόϊν... Οί π.Χ. χάκκερς... Μέρος 3 - Κατοχικά Νεα
Πρώτον, η λέξη μηδέν είναι η σύνθεση τών λέξεων μή+δέν ήτοι τίποτε εκτός, δηλοί ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ!!!!

Τό μεγαλύτερο κόλπο Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ. Η Ιστορία τού χρήματος από τήν Συναλλαγματική ώς τό Μπήτ Κκόϊν… Οί π.Χ. χάκκερς… Μέρος 3

Πρώτον, η λέξη μηδέν είναι η σύνθεση τών λέξεων μή+δέν ήτοι τίποτε εκτός, δηλοί ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ!!!! ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!!!! (ΙΔΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΚΑΙ 2)…

Γιά νά μπορεί νά ευημερεί, υπάρχει καί προοδεύει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ πρέπει η ίδια καί κάποιοι άλλοι δηλαδή όλοι οί άλλοι νά δημιουργούν χρήμα από έναν άλλον ΜΗΔΕΝ ήτοι από τούς έντιμους ή ημιέντιμους, ή υποχείριους ή κατώτερους άτιμους κόπους… ώστε νά έχει τήν Προσυγκάλυψη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ νά δρά παρά τώ Νόμω Ανενόχλητη καί Αόρατη μπροστά στά τρισεκατομμύρια Προστραβά καί Προεκτυφλωμένα μάτια που απόθαναν καί ζούν καί πολλά που θά γεννηθούν… Δέν κατάλαβες έ;… χεχεχε!…

Εάν κανένας άλλος δέν παράγει χρήμα καί δή μέ έντιμους τρόπους ή σχετικώς έντιμούς τρόπους τότε πώς θά δικαιολογήσει η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΕΞΑΠΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΩ «ΕΝΤΙΜΟ» = ΝΟΜΙΜΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ, ΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΒΟΛΕΥΕΙ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΤΑ ΜΕΡΗ 1 ΚΑΙ 2 ΚΑΙ Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ;…. ΧΑΧΑΧΑΧΑ!….

Γιά νά μπορεί νά Κλέβει πρέπει κάποιοι άλλοι νά παράγουν μέ κόπους, μόχθους, ταλέντα καί ιδρώτα, όπως λέγουν άλλωστε καί χλευάζουν στά πρωτόκολλα τής σατανοσιών!… Γιά νά υπάρχουν οί πολυγαμιάδες πρέπει νά υπάρχουν οί μαλάκες, εάν ήσαν όλοι πολυγαμιάδες τότε κανείς δέν θά ήταν μαλάκας καί μπορεί στό τέλος νά υπήρχαν μόνον Μονογαμικοί καί ό νοών νοείτο πάν νόημα έξ’ αυτής τής ρήσεως…!

Γιά νά μπορεί νά κλέβει πρέπει νά υπάρχουν καί άλλοι κλέπτες ή δέ μή θά φαινόταν ό Μοναδικός Κλέπτης έξ’ αρχής καί θά καταδικάζετο… Συνεπώς, δημιουργήθηκε ένας φαύλος πολυκύκλος πολυλαβύριθνος Ληστείας, όπως λέμε στά Μέρη 1 καί 2…

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΒΩ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΤΕ ΕΝΤΙΜΟΙ ΕΙΤΕ ΑΝΕΝΤΙΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΩ ΤΙΠΟΤΕ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΚΑΤΑΡΓΩ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩ ΚΑΙ ΛΗΣΤΑΠΟΡΡΟΦΩ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΖΗ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΝΤΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΝ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΟΒΟΡΟΣ ΟΦΙΣ!!!!….

Ό ουροβόρος όφις δέν είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά τά κόλπα τής Εταιρείας καί αυτή είναι έξω από τίς συνέπειες τών πράξεων τού ουροβόρου όφι που είναι η Βαβυλώνα/Παμπυλώνα η μεγάλη!… Δέν κατάλαβες πάλαι;…. χεχε!…

Ό Ουρό Βόρος Όφις/Office = Of fice = Off+ice είναι η Θερμότητα εκείνη, οί Θερμό Πύλες εκείνες, η δράση εκείνη, ό Νόμος εκείνος, η Κοινωνία εκείνη, η Αγορά εκείνη που από τούς Πρότυπους Τρόπους τής είναι Αυτοκαταστροφική μέ τρόπον τινά εννοείται καί τό εξηγήσαμε ώστε νά ευνοεί καί νά μεγαλώνει τόν ΔΡΑΚΟΝ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ! ΧΑΧΑΧΑ!… Πάλι δέν κατάλαβες βρέ μπουμπούνα; Τό είδαν, τό έγραψαν, στές Πάν Πύλες τών Δελφών: «Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ»… ΧΑΧΑΧΑ…  Μπορεί νά είσαι στό κόλπον, νά είσαι δισεκατομμυριούχος αλλά νά είσαι μπουμπούνας, έτερον εκάτερον καί έταιρον εκάτερον χαχαχαχα!… Ό,τι κάνεις καταλήγει στό Θηρίον καί θά καταλήξει στό Θηρίον!!!! Όποιος είναι έξω από τά νερά τής Εταιρείας Δημιουργώ Χρήμα από τό Μηδέν δέν έχει χρήμα καί δέν λογάται ότι έχει χρήμα καί δέν είναι χρήμα τό χρήμα τού… Η Εταιρεία είναι ό οδηγός τού Νόμου καί ό Νόμος τό λεωφορείο πού σέ παίρνει αλλά καί τό τρακτέρ που σέ σέρνει όπου καθοδηγεί η Εταιρεία… Άρα τέ ποίος είσαι; Ένας υπήκοοος τής Εταιρείας εκτός καί εάν είσαι Παράσιτον ή μάλλον Ξενιστής καί Αλλοξενιστής στόν οργανισμό τής, ή κόσμο τούτο, όπως τόν καλεί Ό Χριστός, που λογαριάζει μόνον ψυχή τέ Χριστόν ή ψυχή τέ Θεόν ή ψυχή τέ καί σωτηρία έν δικαίω αυτής… είσαι τότε ό μεγάλος τής Εταιρείας εχθρός…

Βρέ μπουμπούνα ό,τι δημιουργείς τής ανήκει ή θά τής ανήκει εάν δέν σκοτώσει τήν Εταιρεία, αλλά πώς;…

Επειδή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ, ΕΧΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΚΡΥΒΕΤΑΙ!!!!… Η δύναμη τής είναι νά μήν φαίνεται, νά φαίνεται ότι δέν υπάρχει, νά είναι αόρατη καί εάν γνωρίζεις ότι υπάρχει καί έτι νά τήν βλέπεις νά μήν μπορείς νά τήν πολεμήσεις καί πώς νά τήν πολεμήσεις αφού είς τήν πραγματικότητα ό Νόμος, ό Υλιστής Νόμος καί ό Υποκριτικός Νόμος υπάρχει διά νά προστατεύει αυτήν, ακόμη καί ό Ηθικός Νόμος έξ’ απάτης καί συνοχής μέ τούς άλλους Νόμους προστατεύει αυτή ή καί αυτήν!!!!… Συνεπώς, τό μυστικόν καί τό νά είσαι μυστικός είναι τό μυστικόν τής επιτυχίας… τουλάχιστον είς τά μαμωναδικά, αλλά καί είς τά Ηθικά σέ πολλές περιπτώσεις, έως ότου νά πρέπει νά γίνεις Ομολογητής Χριστού!!!!…

Ό Θεός πάντοτε μέ ρίχνει σέ παράξενους τύπους, κρυφούς, σέ αντιλήψεις παράδοξες, καί εκνευρίζομαι διατί μέ βασανίζει, αλλά έν τέλει μετά τήν δοκιμασία καί τήν περιπέτεια βλέπω πράγματα που εάν δέν διακυνδίνευα ή εάν δέν παραδιακυνδίνευα ήτοι νά κινδυνεύω χωρίς τήν θέληση καί τήν βούληση μού ή επειδή έτσι νομίζω ή νόμιζα, … δέν θά έβλεπα ποτέ ή όχι τόσον Εξεκάθαρως!!!! ….

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΔΙΖΩ ΧΡΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ διαθέτει τήν μεγαλύτερη Κατασκοπεία καί Αντικατασκοπεία… καί καταδιαλύει, πολεμάει αφανώς καί εμφανώς, αναλόγως κάθε άλλη Κατασκοπεία καί Αντικατασκοπεία… Όταν τήν πολεμάς φανερά καί έχεις δίκαιον σιωπά καί σέ πολεμά ώς επί τώ πλείστον κρυφά, όταν τήν πολεμάς κρυφά τότε εάν μπορεί νά σέ αδικοδικάσει διά τού Νόμου σέ πολεμάει φανερά εάν όχι κρυφίως διά τών ασύμμετρων καί ανορθόδοξων φανερών ή κρυφίων πολέμων, παντός είδους καί συνδοιασμού….

Είς τό Μέρος 4 θά δείξουμε πώς όταν διαθέτεις υποχείρια όλους τούς ελεγκτές τών ταμειών καί τούς ταμείες, δημιουργείς χρήμα από τό μηδέν, κλέβεις τούς άλλους χωρίς κόπους καί από τό μηδέν, πείθεις τούς άλλους ότι δέν κλάπηκαν οί κόποι τούς καί ότι όλα είναι δίκαια καί όταν ή όσους δέν πείθεις δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, διότι ό Νόμος έχει άλλες αντιλήψεις, χαχαχαχα!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles