Τόν Παυλάκη θά σάς τόν ερμηνεύσω. Τό μεγαλύτερον μυστικόν τού κόσμου είναι τά χρονοδιαγράμματα. Η Εξέλιξη είναι Αλυσίδα, κάνε υπομονή... - Κατοχικά Νεα

Τόν Παυλάκη θά σάς τόν ερμηνεύσω. Τό μεγαλύτερον μυστικόν τού κόσμου είναι τά χρονοδιαγράμματα. Η Εξέλιξη είναι Αλυσίδα, κάνε υπομονή... - Κατοχικά Νεα
Εάν έχεις έναν σκύλλον δεμένον συνεχώς, μόλις τό εξαπολύσεις θά τρέξει νά φύγει μακρυά σού. Προσφέρωντας τού δόσεις οπίου ψευδοελευθερίας

Τόν Παυλάκη θά σάς τόν ερμηνεύσω. Τό μεγαλύτερον μυστικόν τού κόσμου είναι τά χρονοδιαγράμματα. Η Εξέλιξη είναι Αλυσίδα, κάνε υπομονή…

Εάν έχεις έναν σκύλλον δεμένον συνεχώς, μόλις τό εξαπολύσεις θά τρέξει νά φύγει μακρυά σού. Προσφέρωντας τού δόσεις οπίου ψευδοελευθερίας, δέχεται νά επαναδένεται, διότι γνωρίζει ότι θά τόν πάρεις ξανά περίπατον νά τρέξει «ελεύθερος». Σιγά σιγά σταδιακώς νοιώθει ότι αυτή είναι η ελευθερία. Νά ταϊζεται, νά εκπαιδεύεται, νά υπακούει, νά λαμβάνει δόσεις οπίου ψευδοελευθερίας ώς αντιστάθμισμα τής ελευθερίας που τήν λησμονάει μέσα είς τήν Άτη τού, διότι συγχέονται τά τής σύνεσης ευφυή φρένα τού. Άλλωστε τόν έπαψες νά είναι κυνηγός ήτοι αυτοεπιβίωτος καί τό γνωρίζει πολύ σταθερά. Ό ανάξιος νά αυτοεπιβιώσει έχει τρείς επιλογές: α) νά μάθει νά αυτοπιβιώνει άν δύναται καί αναλόγως εάν υπάρχουν θηράματα τέτοια ώστε νά αυτοεπιβιώσει εκεί οπού ευρίσκεται τοπικοχρονικά καί πνευματικα β) νά φύγει πρός τήν ελευθερία καί ό,τι θέλει άς προκύψει, ήτοι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ καί ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΠΟΥ ΖΗ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ καί γ) νά προσαρμοστεί είς τήν ομηρεία τής αχρηστείας, φοβίας καί έλλειψη αυτοπεποίθησης τού καί Θεοπεποίθησης τού. Ύπάρχει καί έναν τέραρτον, η έμφυτη οκνηρία καί τό δικαίωμα είς τήν οκνηρία που δέν τόν κόπτει νά είναι υποχείριον, ενώ άλλως πώς αναρχικοί τρέφονται μέ οκνηρία αλλά υπό τόν όρον νά συνοδεύονται μέ ελευθερία, άλλοι δοκιμάζουν καί δέν αντέχουν. Έν τέλει όλα είναι θέμα Αντοχής, πνευματικής καί σαρκικής!… Αυτή είναι η ώδε Τετραπιθανότητα…

Επειδή θέλουν τόν παγκόσμιον Θανατοεμβολιασμόν καί Ψυχοθανατοεμβολιασμόν μέ εντογονιδιακά χαράγματα, τηρούν τά Χρονοδιαγράμματα… Πώς γίνεται τούτον;…

Σέ πιέζουν καί σέ αποπιέζουν, ώστε νά συνηθείσεις ότι δέν είναι κάτι τίς σοβαρόν καί έν τέλει νά τό δεχθείς… Εάν σέ πιέσουν πέραν τού μέτρου καί ορίου θά σηκώσεις χέρι καί σκέψη νά κτυπήσεις, εάν σέ αποπιέζουν τακτικώς καί γνωρίζεις ότι κάθε Άνοιξη έρχονται χαλαρώσεις τών δεσμών, τότε θά ματαιώνεις καί προματαιώνεις είς τήν δευτέραν περίπτωσιν τά λογαριασμένα μέ σύνεση κτυπήματα κατά τού Συνστήματος, άλλωστε όλοι χαλαρώνουν δέν θά είσαι εσύ τό θύμα καί ό χρήσιμος ηλίθιος, έτσι δέν είναι;…

Κανόνισαν ούτως, ώστε τά θυματα από τά Ψυχοθανατοεμβόλια νά είναι τοιαύτου ποσοστού σέ παροντικόν εκάστοτε χρόνον, ώστε οί πλείστοι νά μήν πιστεύουν ότι έγιναν ή εάν πιστεύουν νά τούς είναι αμελητέον. Είναι ωσάν νά λές σέ τζογαδόρους ότι είς τά καζίνα χάνει τό 0.01% τότε θά πληθύνουν, χαχαχα!…

Αφού Ψυχοθανατοεμβολιαστούν όλοι π.χ. θά ανάψουν τά κόβμια συχνοτήτων ηλεκτρονικής καί λεϊζερικης ακτινοβολίας καί ό,τι άλλον παρόμοιον διαβολικόν καί θά ανάψουν τά φώτα είς τούς Ψυχοθανατοεμβολιασμένους όπως τούς αρέσει. Κάνοντας τούς από ζόμπυς έως νεκρούς καί από βρυκόλακες έως μηχανές μεταλλαγμένες βλάσφημες, που θά είναι πεντέξη είδη ζώων καί φυτών όπως αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη.

Συνάμα διά νά επιβιώσεις έν μέσω οικονομικής κρίσεως θά πρέπει ολοένα νά υποχωρείς, προσαρμόζεσαι, υποτάσσεσαι, γίνεσαι πράγμα, σκάφος, εμπόρευμα, κατοικίδιον ζώον εργάσιμον ή μαζοχοσαδιστοασελγόμενον καί βάλε… μήν τά λέμε όλα, εννοούνται…

Η Εξέλιξη είναι μία Διαδικασία Αλυσίδας, τό έναν γεννάει τ’ άλλον. Αυτοί Εύρηκαν τήν συνταγή η μία ασθένεια ή σύμπτωμα νά παράγει άλλες ασθένειες συμπτωμάτων βακτηριδίων ή ιών. Κατεμπίστευμα σ’ αυτά είναι τά Ψυχοθανατοεμβολιασμένα σαρκία, εκεί μέσα επωάζονται μικρόβια μετάλλαξης, ήτοι εξελίξιμης διαδικασίας αλυσίδος, ώστε καί νά βλάπτονται αυτοί καί νά διαδίδουν τά καινούργια μικρόβια που έν μέρει τουλάχιστον θά προεκκενώνουν τά προηγούμενα μικρόβια ώστε νά δικαιολογείται η καινοφαρμακοψυχοθανατοεμβολιαστική απολυταρχική πολιτική πανδημία τυρρανίας!…

Εάν επωαστεί κάτι που απειλεί τούς πάντες, θά τό σταματήσουν, διότι θά τούς εξεφύγει ό έλεγχος καί ό καθένας θά κάνει τού κεφαλιού τού καί κινδυνεύουν καί «αυτοί», ενώ τό χειρότερον θά είναι η δυσπιστία πρός τά Νεοψυχοθανατοεμβόλια!…

Έλεγχος πληθυσμού σημαίνει ελεγμένη μείωση ή αύξηση κάθε φορά αναλόγως τής χρησιμότητος καί χρονοδιαγραμμάτων… Αυξάνεις καί μειώνεις ώσπου νά φέρεις είς τά επιθυμητά μέτρα… Τί κάνουν μέ τά παγκόσμια δημητριακά; Διά νά κερδίσουν περισσότερα χρήματα καίνε μία ποσότητα, διότι η μικρότερη διαθέσιμη ποσότητα αξίζει σέ χρήμα περισσότερα απ’ ό,τι η απεριόριστη απεριοριστόχρονη διάθεση τών αγαθών αυτών καί τούτον θά σήμαινε δέν μάς εγνοιάζει εάν η παραγωγή γίνεται κάθε 5 ή 10 έτη.

Τό πώς τό κάνουν καί τί κάνουν θά σού τό ειπώ ώδε εξ+ανά όπως καί τά ανωτέρω σού τά είπα έξ+ανά… Κάποτε ένας βασιλεύς Ιουδαίος δήλωσε ότι έγινε Βααλιστής, άρχισαν τότε οί συνετοί Ιουδαίοι νά τόν καθυβρίζουν, αλλά αυτός σιωπούσε, τήρησε τά χρονοδιαγράμματα, ώστε νά γίνει πιστευτός είς τούς Βααλιστές. Άφησε τόν χρόνον νά περάσει καί ολοένα περισσότεροι Κρυπτοβααλιστές εξέφραζαν δημοσίως τό θρήσκευμα τούς. Είναι ωσάν νά λέμε ότι ένας δικτάτωρ δηλώνει κομμουνιστής ή τό αντίστροφον, απ’ ό,τι ήταν ή νόμιζαν ότι ήταν έξ’ αρχής, ή δηλώνει πούστης…

Μίαν καλήν πρωϊαν ανακοίνωσε διά τών υπηρετών τού ότι θέλει νά γνωριστεί επισήμως μέ όλους τούς ομόθρησκους τού είς τόν ναόν τού Βαάλ, νά μήν λείπει κανείς απ’ εκεί, θά είναι μεγάλη μού χαρά!

Αφού τηρήθηκαν τά χρονοδιαγράμματα, εισήλθε είς τό χρονοδιάγραμμα τής πανηγυρικής εορτής. Τό σκέπτηκαν όλοι, τό συνζήτησαν καί έν τέλει συνευρέθηκαν είς τόν ναόν. Πρίν έρθει ό βασιλεύες, αποδόθηκε ακόμη έναν χρονοδιάγραμμα, ήτοι νά σκοπίσουν οί έν ναώ Βαάλ εάν έλειπε κανένας ομόθρησκός καί νά τού ανακοινώσουν νά εμφανιστεί εκεί πρίν προσελεύσει ό βασιλεύς. Έλειπαν κάποιοι, τούς αναζήτησαν καί μέ ψηφοθηριακή θαλπωρή τού εξήγησαν πόση εντροπή είναι νά έρθει ό βασιλεύς καί νά λείπουν απ’ εκεί. Τίς ζημίες από τίς ημιατέλευτες εργασίες θά τίς πλήρωνε αδρά καί χουβαρντίστικα βεβαίως βεβαίως ό βασιλεύς! Ήταν ώς νά γινόταν τού Κουτρούλλη ό γάμος καί νά έλειπαν οί καυγατζήδες, χαχαχα!

Αφού ήρθαν όλοι, τότε οί υπηρέτες τούς είπαν, εισέλθετε έν ναώ καί θά ανοίξουμε πανηγυρικώς τίς θύρες όταν προσελεύσει ό βασιλεύς! Τούς αμπάρωσαν απέξω καί έβαλαν βάρη είς τίς θύρες ούτως ώστε νά μήν δύνονται νά εξέλθουν.

Τότε τούς έβαλαν πύρ καί τούς έκαψαν ζωντανούς! Κάποιοι θά πίστευαν ότι η πυρκαία ήταν τυχαία αιτία όπως τώρα κάποιοι πιστεύουν ότι τά Ψυχοθανατοεμβόλια, τά 5G, οί οικονομικές κρίσεις, οί πολεμικές σάλπιγγες, οί καινοασθένειες καί καινοκοροϊδοκορωνοϊοί είναι τυχαία καί όχι προγραμματισμένα. Η βλακεία δέν θεραπεύεται: μωραίνεται όν βούλεται Θεός απολέσει!… Μήπως Ό Θεός έκρινε ποίοι εισίν οί σύγχρονοι Βααλιστές είτε τό γνωρίζουν καί παραδέχονται είτε όχι καί τούς άφησε είς τό έλεος τής συνειδητής καί συναισθητής ή ασυνείδητης καί ασυναίσθητης υποκρισίας καί ειδωλολατρείας τούς, μωραίνωντας τούς συνάμα!…

Καί τότε διατί πολλοί βλάσφημοι δέν Ψυχοθανατοεμβολιάστηκαν θά ερωτήσετε; Σωστή ερώτηση! Πρώτον, βαστάξετε νά ιδούμε ποίοι καί πόσοι θ’ αντέξουν μέχρι τέλους. Δεύτερον, ό διάβολος αφήνει κάποιους έξω από τούς Ψυχοθανατοεμβολιασμούς διά νά μολύνουν μέ τά λόγια, πεποιθήσεις καί αιρέσεις τούς αφελείς ή μή αφελείς Ευσεβείς Ανεμβολίαστους, ήτοι πράκτορες σέ κάθε στρατόπεδον τηρώντας τίς αρχές τής κάθε παράταξης ή γνώμης που μπορεί νά τούς οδηγήσουν σύν τώ χρόνω καί είς τό αντίστροφον ήτοι νά Ψυχοεμβολιαστούν καί τρίτον, ό χαμενόψυχος δέν χρειάζεται νά εμβολιαστεί διά νά χαθεί, ειδικώς ό βαθειά βλάσφημός…

Ό Παυλάκης λέγει ότι δέν θά κάνει ό καθένας ό,τι τ’ αρέσει! Σωστά τότε ό καθένας θά κάνει ό,τι τ’ αρέσει σημαίνει αυτόν!… Εάν ό καθένας δέν κάνει ό,τι τ’ αρέσει τότε «αυτοί» διατί πρέπει νά κάνουν υποχρεωτικόν τόν εμβολιασμόν επειδή τούς αρέσει; Ή κάνει ό καθένας ό.τι τ’ αρέσει είτε ό καθένας δέν κάνει ό,τι τ’ αρέσε σημαίνει ισοπαλία καί ουδετερότητα ή, μεταφρασμένα έν δράσει, κάνω, ζώ, δρώ, χωρίς νά ενοχλώ βίαια τόν κάθε άλλον, σωστά;….

Αρχίζει τώρα η επόμενη επώαση ασθενειών που σημαίνει ότι τά επόμενα Ψυχοθανατοεμβόλια είναι μαζικώς έτοιμα καί σέ συνεχή προετοιμασία. Αφού αύριον θά εκκολάψει ωά η όρνιθα μού διότι γνωρίζω ότι σήμερα θά τήν βατεύσει σέ δύο ώρες ό πετεινός που θά τής φέρω διά γαμβρόν, τότε προετοιμάζομαι διά τήν τροφή τού κλωβού τών νεοσσών καί μεθαύριον διά τήν σφαγήν τούς, έτσι δέν είναι ή σφάλλω;…

Όλα είναι θέμα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ!

Πρώτον χρονοδιάγραμμα, σέ ταϊζω βαροστόμαχον οινώδες ιαχνιστόν φαγητόν καί σού προσφέρω τήν πολυτέλεια νά ανακάμψεις καί τότε θά ξανά καταβροχθίσεις τό πνευματικόν, γονιδιακόν, καρδιακόν ΟΠΙΟΝ που έχω μαγειρεύσει μέ νοστιμιά μέσα!…

Είσαι ό ΝΑΡΚΟ ΜΑΝΗΣ ΜΟΥ, ΤΗΣ ΝΑΡΚΗΣ ΣΟΥ ΜΑΝΑ ΕΙΜΑ ΕΓΩ Ο ΔΙΑ ΒΟΛΟΣ!…

Κάνε υπομονή μέχρι η Διαδικασία Αλυσίδος τής Εξέλιξης τής υλικής έν σαρκίω ζωής νά τελειώσει!… Τότ’ Είσ’ Ελεύθερη Ψυχή!…

«Έρχονται ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image